Gå til indhold

Om ministeriet

Læs mere om ministeriets ressortområde og hvad vi beskæftiger os med i ministeriet.

I Uddannelses- og Forskningsministeriet stræber vi efter hele tiden at bringe Danmark dygtigere og klogere ind i fremtiden. Det er vores opgave at skabe de bedste rammer for forskning i alt fra de mindste partikler til livets største fænomener, og for uddannelse af alt fra elinstallatører og kvantefysikere til lærere og jurister.

Vi arbejder for, at de cirka 50.000 nyuddannede, der hvert år kommer ud på arbejdsmarkedet med en videregående uddannelse, har relevante kompetencer på
højeste niveau. Og vi har ansvaret for, at omkring 450.000 studerende får udbetalt
deres SU.

Vi stræber efter, at Danmark får størst mulig værdi ud af de næsten 30 milliarder
kroner, vi hvert år investerer i forskning og udvikling. Vi understøtter alle led i kæden – fra grundforskningens første skridt til det videnskabelige gennembrud og
den innovation, der forvandler ideerne til eksempelvis ny medicin eller nye grønne
teknologier

Ministeriet består af departementet og en styrelse:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen blev oprettet 1. oktober 2020 og er en sammenlægning af de to tidligere styrelser Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Senest opdateret 25. juni 2024