Gå til indhold

Tidslinje

Tidslinjen viser udviklingen i sagen om deponering af radioaktivt affald i Danmark siden ibrugtagningen af den første reaktor på Forsøgscenter Risø i 1957. Her får du et overblik over politiske beslutninger og forskellige aktiviteter i sagen.

1957-1964: Risø-anlæggene tages i brug. Formålet var især at udforske atomenergiens muligheder i forhold til elektricitetsproduktion.

1985: Folketinget beslutter, at atomkraft ikke skal være en del af dansk energiforsyning.

2001: Det sidste anlæg på Risø tages ud af drift.

2003: Folketinget beslutter, at anlæggene på Risø skal afvikles inden 2023, og at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

2008: "Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald" bliver præsenteret for ministeren for sundhed og forebyggelse.

2009: Folketinget behandler en redegørelse om etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald. Der bliver iværksat forstudier med henblik på at finde egnede lokaliteter til et slutdepot.

2011: Forstudierne til et slutdepot bliver offentliggjort.

2012: Politisk aftale om at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en mellemlagerløsning. Imens fortsatte arbejdet med beslutningsgrundlaget for et slutdepot i form af omegnsstudier og miljøvurdering.

2013: Offentliggørelse af omegnsstudier af seks mulige lokaliteter for et slutdepot.

2015: Miljøvurdering af de seks mulige lokaliteter for et slutdepot bliver offentliggjort. Samtidig bliver beslutningsgrundlaget for en mellemlagerløsning fremlagt. På et møde i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse beslutter de politiske partier, at der skal ske supplerende undersøgelser af mellemlagerløsningen. Så længe denne undersøgelse foregår, skal der ikke arbejdes videre med slutdepotløsningen. Senere samme år overføres ansvaret for deponering af radioaktivt affald fra Sundheds- og Ældreministeriet til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

2016: Udarbejdelse og afrapportering af de supplerende studier af mellemlagerløsningen bliver afsluttet ved årets udgang. Herefter bliver det samlede rapportmateriale behandlet i en tværministeriel arbejdsgruppe med henblik på forelæggelse af en samlet afrapportering af mellemlagerstudierne til regeringen.

2017: En tværministeriel arbejdsgruppe afleverer en samlet afrapportering om de supplerende mellemlagerstudier til regeringen, som herefter den 19. september informerer de politiske partier og offentliggør sit udspil til politiske forhandlinger. Regeringen foreslår fortsat oplagring på Risø-halvøen i op til yderligere 30-50 år i opgraderede lagerfaciliteter, mens der bliver forberedt et dybt geologisk slutdepot i ned til 500 meters dybde. Processen foreslås indledt med geologiske undersøgelser af Danmarks undergrund ned til 500 meter med henblik på at identificere mulige lokaliteter for et slutdepot. Desuden foreslår regeringen, at man fortsætter sonderingen af muligheder for at deponere det særlige affald som led i en international løsning.

2018: Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind fremsætter den 14. marts 2018 et forslag til folketingsbeslutning nr. B 90 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald. Folketinget vedtager enstemmigt beslutningsforslaget den 15. maj 2018.

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024