Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2020

Nyheder 2020

Her finder du alle nyheder fra 2020.
Viser 1-11 af 11 resultater
Nyeste tal for folkeskolelæreres efter- og videreuddannelse
Publiceringsdato 18. februar 2020 Tallene for folkeskolelæreres efteruddannelse i 2017/2018 er nu tilgængelige.
Bliv en del af Innovationsfondens bestyrelse og sæt viden bag den grønne omstilling
Publiceringsdato 06. februar 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag på fire til fem nye medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.
Kvalitetsløft af danske Horizon 2020 koordinatoransøgninger
Publiceringsdato 06. februar 2020 Ny ordning løfter kvaliteten af koordinatoransøgninger til Horizon 2020. En af dem, der har glæde af ordningen, er Danmarks Tekniske Universitet, som skal udforske klimapåvirkninger af biodiversitet i det Arktiske Ocean.
Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indleder samarbejde om fremtidens klyngeindsats
Publiceringsdato 06. februar 2020 Formålet er at styrke innovationskraften i virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Det sker gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører
Midtvejskonference om videregående efter- og videreuddannelse: Hvor er vi på vej hen?
Publiceringsdato 29. januar 2020 En konference sætter torsdag fokus på nogle af de udfordringer, der er omkring efter- og videreuddannelse. F.eks. konkluderer analyser, at der blandt mange medarbejdere og virksomheder ikke er en kultur for at efteruddanne sig.
Kina satser stort på Internet of Things (IoT)
Publiceringsdato 23. januar 2020 Ny OUTLOOK-rapport om IoT og smart cities
Kina satser stort på Internet of Things (IoT)
Publiceringsdato 23. januar 2020 Ny OUTLOOK rapport om IoT og AI/Big Data
Du kan igen i 2020 søge EUopSTART-tilskud
Publiceringsdato 22. januar 2020 Der er nu åbent for ansøgninger til EUopSTART-ordningen, der giver 50 procent i tilskud til udgifter forbundet med at udarbejde forsknings- og innovationsansøgninger til Horizon 2020. Tilskuddet er på 50.000 kroner eller 75.000 kroner alt efter ansøgers rolle i Horizon 2020-projektet.
DFiRbrief18 Forskningsfrihed: Nødvendighed og forpligtelse
Publiceringsdato 22. januar 2020 Forskningsfrihed er en afgørende vigtig forudsætning for kvalitet og integritet i dansk forskning. Forskningsfrihed er ikke frihed fra ansvar. Og rammer for forskning er ikke en begrænsning af forskningsfriheden.
Grøn omstilling fra rummet
Publiceringsdato 22. januar 2020 Ny rapport fra Det Tværministerielle Rumudvalg peger på rumområdets betydning for den grønne omstilling og internationale klimaforhandlinger.
DFiRbrief 17: Forskningsfinansiering i Danmark - hvad er der i vente?
Publiceringsdato 17. januar 2020 Dansk forskning nyder i disse år godt af rigtig mange eksterne forskningsmidler. DFiR ser i dette brief på, hvordan vi får mest muligt ud af denne gunstige situation.