Gå til indhold

Tre studerende vinder 40.000 kroner for bedste specialer om rigsfællesskabet 2020

02. december 2020
En ny specialekonkurrence om rigsfællesskabet skal øge kendskabet til rigsfællesskabet, især blandt unge. Tre glade specialeforfattere er blevet hædret på Grønland, Færøerne og Danmark ved en fælles, virtuel prisoverrækkelse.

Grønland, Færøerne og Danmark er som noget nyt gået sammen om at uddele en pris til de tre bedste specialer om Færøerne, Grønland eller rigsfællesskabet. Prisen blev overrakt for første gang den 1. december 2020.

Specialeprisen skal forbedre især de unges kendskab til rigsfællesskabet og gives til en specialeforfatter fra Grønland, Færøerne og Danmark, der giver helt ny indsigt eller nogle gode idéer og løsningsforslag på de udfordringer, forfatterne har undersøgt i deres specialer. Med prisen følger en præmie på 40.000 kroner til hver. 

De tre vindere er ... 

  • Rakul Skaale Andreassen, Færøernes Universitet
  • Annika Isfeldt, Københavns Universitet
  • Camilla Kleemann-Andersen, Grønlands Universitet.

Derfor vinder de

Rakul Skaale Andreassen fra Færøerne har skrevet om det engelske sprogs indflydelse på det færøske sprog. Ifølge dommerpanelet vinder Rakul, fordi ”Rakul Skaale Andreasen påviser, hvordan færøsk ikke kun er i konkurrence med dansk, men bliver mere og mere påvirket af engelsk, således at forstå, at unge færinger i dag skifter mellem engelsk og færøsk på et ubevidst niveau, og i nogle tilfælde foretrækker at tale engelsk sammen, i stedet for deres modersmål. Når man forholder de unge problematikken, bliver de mere opmærksomme på, at færøsk er deres første sprog. Denne viden, fremkommet via en ret original kvantitativ tilgang, kan på tværs af rigsfællesskabet give ideer og inspiration til, hvordan små sprog, som dansk, færøsk og grønlandsk, i fremtiden kan monitorere sig selv sprogmæssig, for at bevare det nationale sprog, i skrift og tale, samtidigt med erkendelsen af, at engelsk er blevet det første ”andet sprog”, de unge gør brug af, når de færdes i både hjemlige og internationale sammenhænge”. 

Rakul Skaale Andreassen fra Færøernes Universitet modtager specialeprisen 2020

Foto: Rakul Skaale Andreassen modtager specialeprisen 2020 på Færøernes Universitet. 

Annika Isfeldt har undersøgt den stigende turisme på Færøerne og samspillet med befolkningen. Annika modtager prisen, fordi hun identificerer ”turismesektorens nye narrativ om Færøerne som uberørt, uopdaget, utroligt - unspoiled, unexplored, unbelievable - der fremhæver de oprindelige kvaliteter, som Færøernes besidder”. Ud fra det omfattende feltarbejde viser hun ifølge dommerne, ”at dette narrativ bidrager til en stigende national selvbevidsthed og stolthed, og samtidig øger det interessen og nysgerrigheden i Danmark og resten af verden for at opleve den færøske kultur og natur. Specialet forholder sig innovativt til Rigsfællesskabet og peger frem på spændende nye måder at udvikle turisme på i dialog med yderområder, som er relevant for alle de tre lande i Rigsfællesskabet”. 

Annika Isfeldt fra Københavns Universitet modtager specialeprisen 2020

Foto: Annika Isfeldt modtager specialeprisen på Københavns Universitet.

Camilla Kleemann-Andersen får prisen for med dommernes ord blandt andet at præsentere ”en spændende og nuanceret diskussion af sprogdebatten i Grønland, som er en følge af årsager som kolonihistorie og vigtigheden af koblingen mellem identitet og sprog”. Camillas håndtering af sprogudfordringerne sker på ”en forfriskende og ikke dialektisk facon [og] skaber for alvor en ny nuanceret tilgang til sprog inden for rigsfællesskabet”. Camilla har skrevet om den grønlandske sprogdebat fra 2009 til 2019.

Grønlands Universitet er rammen for overrækkelse af pris til Camilla Kleemann-Andersen 

Foto: Grønlands Universitet er rammen for overrækkelse af pris til Camilla Kleemann-Andersen.

Om specialeprisen

Prisen er en tilbagevendende begivenhed i 2020-2022 og er et af flere initiativer, der skal udbrede især de unges kendskab til rigsfællesskabet. Specialeforfatterne bliver bedømt af et dommerpanel, der består forskere og sagkyndige personer med et godt kendskab til rigsfællesskabet. For at kunne deltage skal specialerne blandt andet have fået mindst ti i karakter. 

Vært Hans Mûller Pedersen, direktør fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, deltager fra Haraldsgade i København

 Foto: Vært - Hans Müller Pedersen, direktør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen - deltager fra Haraldsgade i København.

Moderator Martin Breum fra Grønlands Universitet

Foto: Journalist og moderator Martin Breum fra Grønlands Universitet.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside