Du er her: Forside Uddannelse Råd, nævn og udvalg Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning står for at uddele den bevilling, der med Globaliseringsaftalen i efteråret 2010 første gang blev afsat til at styrke uddannelsesforskning.
Kontakt
Silas Christensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 32
Email: sil@ufm.dk
Kathrine Lyneborg Nielsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 96
Email: kln@ufm.dk

Formål

Forligspartierne bag Globaliseringsaftalen (S, V, K,  DF og R ) afsatte 28 mio. kroner til stipendier til at uddanne 10-12 ph.d.er i 2011, og der er siden afsat en tilsvarende bevilling. De nye ph.d.er skal uddannes i et samarbejde mellem universiteterne og professionshøjskolerne. Ph.d.-stipendierne skal både skabe ny viden inden for didaktiske samt pædagogiske områder og samtidig højne uddannelsesniveauet på professionshøjskolerne.

Medlemmer:

Jeppe Bundsgaard, formand
Professor MSO, DPU, Aarhus Universitet

Danske Universiteter:

Hanne Andersen
Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Morten Misfeldt
Professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Linda Lundgaard Andersen
Professor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

Professionshøjskolernes Rektorkollegium:

Martin Bayer
Forskningschef, Professionshøjskolen UCC

Anne Kahr Hälmann
Ph.d., områdechef, Forskning og Udvikling og Pædagogik og Ledelse, University College Sjælland

Alexander von Oettingen
Dr.pæd., uddannelses- og forskningsdirektør, University College Syddanmark

Det Frie Forskningsråd:

Roger Säljö
Professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet, Sverige

Carola Aili
Lektor, pedagogik, Lunds Universitet, Sverige

Kommunernes Landsforening:

Anne Vang Rasmussen
Direktør, Ballerup Kommune

Arne Eggert
Udviklingsdirektør, KL


Yderligere oplysninger:

Ph.d.-rådet sekretariatsbetjenes af Aarhus Universitet.

 

Læs også:

Senest opdateret 07. november 2018