Gå til indhold

Tal og fakta om søgning og optagelse på de videregående uddannelser

Opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.

Henvendelser ang. nedenstående tal kan ske til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk


Tal og fakta 2023

15. marts-søgningen 2023

15. marts 2023 har 51.944 søgt om optagelse til de videregående uddannelser. Det er en stigning på 6 procent i forhold til 15. marts sidste år.Efteroptagelsen 2022

Den endelige optagelse i 2022 er på 56.836 optagne. Det er et fald på 3.199 optagne i forhold til sommerens optagelse. Samtidigt er det 7.211 færre sammenlignet med efteroptagelsen i 2019, og 7.906 færre sammenlignet med 2021.

I efteroptagelsen har 8.350 optagne takket nej til en tilbudt studieplads (svarende til knap 14 pct. af alle optagne i sommerens optagelse), mens 5.151 er blevet optaget på en ledig plads eller optaget fra en standby-plads.


Optagelsen 2022

Den 28. juli 2022 fik 60.034 ansøgere tilbud om en plads på en videregående uddannelse.

5. juli-søgningen 2022

5. juli 2022 har 79.737 søgt om optagelse til de videregående uddannelser. Sidste år var det 93.388, hvilket svarer til et fald på 15 pct.

15. marts-søgningen 2022

15. marts 2022 har 48.801 søgt om optagelse til de videregående uddannelser. Det er et fald på 20 procent i forhold til 15. marts sidste år, og et fald på 9 procent sammenlignet med 2019.


    


    

   Vigtige datoer for opgørelser for søgning og optagelse i 2022

   Fire gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på ufm.dk.

   - I marts kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres

   15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.

   - 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres

   Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger frem til 5. juli og som alene vurderes i kvote 1.

   - 28. juli offentliggøres resultatet af sommerens optagelsen

   28. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.

   - I oktober kan resultatet af efteroptagelsen opgøres

   Den Koordinerede Tilmelding opgør resultatet af årets optagelse to gange. Den første opgørelse laves 28. juli, når sommerens optagelse er afsluttet, og ansøgerne har fået tilbudt en studieplads eller fået afslag. Mellem 28. juli og studiestart valgte nogle optagne at takke nej til de tilbudte pladser, og andre blev optaget på de pladser, der var ledige efter sommerens optagelse, dvs. på uddannelser der i sommerens optagelse ikke havde kvalificerede ansøgere nok til at fylde alle studiepladser. Bruttoresultatet af denne proces opgøres som efteroptagelsen. Efter efteroptagelsen er der nogle uddannelsessteder, der optager ansøgere i en selvstændig vinteroptagelse uden om Den Koordinerede Tilmelding.

   Senest opdateret 30. marts 2023