Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Statistik og analyser Søgning og optag på videregående uddannelser

Tal og fakta om søgning og optagelse på de videregående uddannelser

Opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.

Henvendelser ang. nedenstående tal kan ske til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk


Tal og fakta 2022

Den 28. juli 2022 får 60.034 ansøgere tilbud om en plads på en videregående uddannelse.

5. juli-søgningen 2022

5. juli 2022 har 79.737 søgt om optagelse til de videregående uddannelser. Sidste år var det 93.388, hvilket svarer til et fald på 15 pct.

15. marts-søgningen 2022

15. marts 2022 har 48.801 søgt om optagelse til de videregående uddannelser. Det er et fald på 20 procent i forhold til 15. marts sidste år, og et fald på 9 procent sammenlignet med 2019.


Efteroptagelsen 2021

Den endelige optagelse i 2021 er på 64.993 nye studerende. Det er et fald på 2.490 optagne i forhold til sommerens optagelse. Samtidig er det 3.725 færre end ved den endelige optagelse i 2020, men 843 flere end ved den endelige optagelse i 2019

I efteroptagelsen har 8.382 optagne takket nej til en tilbudt studieplads (svarende til 12 pct. af alle optagne i sommerens optagelse), mens 5.892 er blevet optaget på en ledig plads eller optaget fra en standby-plads


    


    

   Vigtige datoer for opgørelser for søgning og optagelse i 2022

   Fire gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på ufm.dk.

   - I marts kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres

   15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.

   - 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres

   Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger frem til 5. juli og som alene vurderes i kvote 1.

   - 28. juli offentliggøres resultatet af sommerens optagelsen

   28. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.

   - I oktober kan resultatet af efteroptagelsen opgøres

   Den Koordinerede Tilmelding opgør resultatet af årets optagelse to gange. Den første opgørelse laves 28. juli, når sommerens optagelse er afsluttet, og ansøgerne har fået tilbudt en studieplads eller fået afslag. Mellem 28. juli og studiestart valgte nogle optagne at takke nej til de tilbudte pladser, og andre blev optaget på de pladser, der var ledige efter sommerens optagelse, dvs. på uddannelser der i sommerens optagelse ikke havde kvalificerede ansøgere nok til at fylde alle studiepladser. Bruttoresultatet af denne proces opgøres som efteroptagelsen. Efter efteroptagelsen er der nogle uddannelsessteder, der optager ansøgere i en selvstændig vinteroptagelse uden om Den Koordinerede Tilmelding.

   Senest opdateret 31. oktober 2022