Gå til indhold

Tal og fakta om søgning og optagelse på de videregående uddannelser

Opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.

Henvendelser ang. nedenstående tal kan ske til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Tal og fakta 2023

Optagelse 2023

I 2023 er 61.382 blevet tilbudt optagelse på en videregående uddannelse. Det er en stigning på 2 procent i forhold til 27. juli sidste år.


15. marts-søgningen 2023

15. marts 2023 har 51.944 søgt om optagelse til de videregående uddannelser. Det er en stigning på 6 procent i forhold til 15. marts sidste år.

Se også:


Vigtige datoer for opgørelser for søgning og optagelse i 2023

Fire gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på ufm.dk.

  • I marts kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres
  • 15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.
  • 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres
  • Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger frem til 5. juli og som alene vurderes i kvote 1.
  • 28. juli offentliggøres resultatet af sommerens optagelsen
  • 28. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.
  • I oktober kan resultatet af efteroptagelsen opgøres
  • Den Koordinerede Tilmelding opgør resultatet af årets optagelse to gange. Den første opgørelse laves 28. juli, når sommerens optagelse er afsluttet, og ansøgerne har fået tilbudt en studieplads eller fået afslag. Mellem 28. juli og studiestart valgte nogle optagne at takke nej til de tilbudte pladser, og andre blev optaget på de pladser, der var ledige efter sommerens optagelse, dvs. på uddannelser der i sommerens optagelse ikke havde kvalificerede ansøgere nok til at fylde alle studiepladser. Bruttoresultatet af denne proces opgøres som efteroptagelsen. Efter efteroptagelsen er der nogle uddannelsessteder, der optager ansøgere i en selvstændig vinteroptagelse uden om Den Koordinerede Tilmelding.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. juli 2023