Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Statistik og analyser Søgning og optag på videregående uddannelser

Tal og fakta om søgning og optagelse på de videregående uddannelser

Opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.
Kontakt
Tine Bjerregaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 88 85
Email: tbj@ufm.dk
Tobias Kjer Welander
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 81
Email: tkw@ufm.dk

15. marts-søgningen 2022

15. marts 2022 har 48.801 søgt om optagelse til de videregående uddannelser. Det er et fald på 20 procent i forhold til 15. marts sidste år, og et fald på 9 procent sammenlignet med 2019.


Efteroptagelsen 2021

Den endelige optagelse i 2021 er på 64.993 nye studerende. Det er et fald på 2.490 optagne i forhold til sommerens optagelse. Samtidig er det 3.725 færre end ved den endelige optagelse i 2020, men 843 flere end ved den endelige optagelse i 2019

I efteroptagelsen har 8.382 optagne takket nej til en tilbudt studieplads (svarende til 12 pct. af alle optagne i sommerens optagelse), mens 5.892 er blevet optaget på en ledig plads eller optaget fra en standby-plads.

Tal og fakta 2021

Den 28. juli 2021 får 67.425 ansøgere tilbud om en plads på en videregående uddannelse. Det er 3 pct. lavere end sidste år.

5. juli-søgningen 2021

5. juli 2020 har 93.388 ansøgt om optagelse til de videregående uddannelser. Sidste år var det 94.604, hvilket svarer til et fald på 1 pct.


     


     

    Vigtige datoer for opgørelser for søgning og optagelse i 2021

    Fire gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på ufm.dk.

    - I marts kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres

    15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.

    - 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres

    Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger frem til 5. juli og som alene vurderes i kvote 1.

    - 28. juli offentliggøres resultatet af sommerens optagelsen

    28. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.

    - I oktober kan resultatet af efteroptagelsen opgøres

    Den Koordinerede Tilmelding opgør resultatet af årets optagelse to gange. Den første opgørelse laves 28. juli, når sommerens optagelse er afsluttet, og ansøgerne har fået tilbudt en studieplads eller fået afslag. Mellem 28. juli og studiestart valgte nogle optagne at takke nej til de tilbudte pladser, og andre blev optaget på de pladser, der var ledige efter sommerens optagelse, dvs. på uddannelser der i sommerens optagelse ikke havde kvalificerede ansøgere nok til at fylde alle studiepladser. Bruttoresultatet af denne proces opgøres som efteroptagelsen. Efter efteroptagelsen er der nogle uddannelsessteder, der optager ansøgere i en selvstændig vinteroptagelse uden om Den Koordinerede Tilmelding.

    Senest opdateret 19. april 2022