Du er her: Forside Uddannelse Statistik og analyser Søgning og optag på videregående uddannelser

Tal og fakta om søgning og optag på de videregående uddannelser

Opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.
Kontakt
Kontorchef
Telefon: +45 72 31 79 82
E-mail: jst@ufm.dk
Områdeleder
Telefon: +45 72 31 88 85
E-mail: tbj@ufm.dk

15. marts-søgningen 2018

15. marts 2018 har 54.451 ansøgt om optagelse til de videregående uddannelser.

Tal og fakta 2017

Den 28. juli 2017 har 65.165 studerende fået tilbud om en plads på en videregående uddannelse. Det er 2 pct. færre end sidste år. 

Det endelige optag 2017

Det endelige optag i 2017 var på 62.209 nye studerende pr. 1. oktober.

Den endelige søgning (15. marts+ 5. juli)

5. juli 2017 har 91.539 ansøgt om optagelse til de videregående uddannelser.

Vigtige datoer for opgørelser for årets søgning og optag

Fire gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på ufm.dk.

- I marts kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres.

15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.

- 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres.

Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger pr. 5. juli og som derfor alene prøves i kvote 1.

- 28. juli offentliggøres resultatet af optagelsen i 1. runde.

28. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelsesministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.

- Oktober kan resultatet af optagelsens 2.runde opgøres (det endelige optag).

Den Koordinerede Tilmelding opgør resultatet af årets optagelse to gange. Den 30. juli afsluttes 1. runde med udsendelse af en række breve, der tilbyder optag eller giver afslag. 2. runde er den Koordinerede Tilmeldings endelige opgørelse. Mellem 1. og 2. runde vil nogle ansøgere sige nej tak til de tilbudte pladser og andre vil søge på de ledige pladser, der er efter 1. runde.

Senest opdateret 23. marts 2018