Grundtal om søgning og optag

Grundtal om søgning og optag på de enkelte uddannelser
Kontakt
Jens Storm
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 79 82
Email: JST@ufm.dk
Tobias Kjer Welander
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 81
Email: tkw@ufm.dk

KOT hovedtal

I Hovedtal findes oplysning om antal ansøgere, antal ansøgninger, antal optagne og grænsekvotienter på de enkelte uddannelser.

Ansøgere og optagne

Her findes oplysning om ansøgere og optagne fordelt på køn, alder og adgangsgrundlag.

Søgemønstre efter bopæl vist på Danmarkskort

Her ses søgemønstre til de videregående uddannelser vist på Danmarkskort. Ansøgere og optagne er fordelt efter bopælskommune.

Senest opdateret 05. februar 2019