Grundtal om søgning og optag

Grundtal om søgning og optag på de enkelte uddannelser
Kontakt
Kontorchef
Telefon: +45 72 31 79 82
E-mail: jst@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 81
E-mail: tkw@ufm.dk

KOT hovedtal

I Hovedtal findes oplysning om antal ansøgere, antal ansøgninger, antal optagne og grænsekvotienter på de enkelte uddannelser.

Ansøgere og optagne

Her findes oplysning om ansøgere og optagne fordelt på køn, alder og adgangsgrundlag.

Søgemønstre

Her ses søgemønstre i forhold til de videregående uddannelser samt efter ungdomsuddannelser.

Søgemønstre efter bopæl vist på Danmarkskort

Her ses søgemønstre til de videregående uddannelser vist på Danmarkskort. Ansøgere og optagne er fordelt efter bopælskommune.

Senest opdateret 27. juli 2017