Gå til indhold

Hovedtal - Den Koordinerede Tilmelding (KOT)

I Den Koordinerede Tilmeldings (KOT) 'Hovedtal' findes oplysning om antallet af årets ansøgere, antal ansøgninger, antal optagne og grænsekvotienter.
Kontakt
Tobias Kjer Welander
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 81
Email: tkw@ufm.dk
KOT Hovedtal 2020

Nedenfor kan du bl.a. se adgangskvotienter, antal ansøgere og optagne for alle videregående uddannelser i 2020:

KOT-hovedtal

Publikationen "Hovedtal" er udgivet siden 1977. Indholdet og antallet af uddannelser har ændret sig i årenes løb.

Klik på årstallet for at se den ønskede udgave af KOT hovedtal (pdf):

1977-1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985

1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

2013  2014  2015   2016  2017 2018 2019  2020

Klik på årstallet for at se den ønskede udgave af KOT hovedtal (excel):

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020

Klik på årstallet for at se oversigtstabeller for det ønskede år (pdf):

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013

Signaturforklaring (siden 1996)

De følgende skemaer er i 1. og 2. kolonne en oversigt over antallet af optagne - henholdsvis gennem kvote 1 og 2, og på standby-pladser - på de forskellige optagelsesområder. I 3. og 4. kolonne vises antallet af ansøgere totalt og 1. prioritet. De sidste kolonner viser de laveste adgangsgivende kvotienter ved optagelsesområder med adgangsbegrænsning.
Opgørelsen er foretaget pr. 28. juli til og med 2007. Herefter er opgørelsen foretaget pr. 30. juli. Fra 2017 vil opgørelsen foretages d. 28. juli.

  • Kolonnen "Antal optagne, kvote 1+2" viser antallet af optagne til studiestart i år.
  • Kolonnen "Antal optagne, standby" viser antallet af eventuelt optagne til standby
  • Kolonnen "Antal ansøgere, total" viser antallet af ansøgninger til den enkelte uddannelse.
  • Kolonnen "Antal ansøgere, 1. prioritet" viser antallet af ansøgere, der har angivet det pågældende optagelsesområde som deres 1. prioritet.
  • I kolonnen "kvote 1-kvotient" er anført: Grænsekvotienten i kvote 1 er den laveste hele kvotient, hvor alle er optaget.
  • Kolonnen "kvote 1 md/år" benyttes i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at optage alle med den angivne kvote 1-kvotient. Her er angivet fødselsmåned og -år for den yngste optagne ansøger (dette udgik i 2009).
  • I kolonnen "standbykvotient" er anført laveste hele kvotient, hvor alle har fået adgang til en standby-plads.
  • Kolonnen "standby md/år" benyttes i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at optage alle med den angivne standby-kvotient. Her er angivet fødselsmåned og -år for den yngste optagne ansøger (dette udgik i 2009).
     
Senest opdateret 28. juli 2020