Gå til indhold

Finansiering og rådgivning

Når et rumprojekt skal sættes i gang eller fortsættes, findes der flere forskellige finansierings- og rådgivningsmuligheder. Læs her, om de muligheder der findes hos ESA, EU samt nationale og internationale fonde.

European Space Agency (ESA)

ESA’s udbud og programmer med dansk deltagelse

Danmark deltager i en række ESA programmer, der finansierer en bred vifte af projekter, hvor danske aktører kan deltage på forskellig vis. Læs her om hvilke programmer, Danmark deltager i, og hvordan finansiering og rådgivning søges gennem ESA. 

Rumteknologi og brug af data fra rummet

Enkelte af ESA’s teknologi-udviklingsprogrammer kræver, at Danmark medsender støttebreve til de projektet, ESA skal implementere. Programmerne inkluderer for nuværende telekommunikation, applikationer og generel upstream teknologiudvikling. 

ESA's inkubationscenter

ESA Business Incubation Center (BIC) Danmark understøtter udviklingen af danske rumrelaterede startups. Læs mere om ESA BIC Danmark og inkubations-muligheder på esabic.dk. 

Instrumentudvikling (PRODEX)

Danmarks deltagelse i ESA PRODEX gør det muligt for forskningsinstitutioner og andre at søge om støtte til udvikling af rumrelaterede instrumenter. 

EU

Horizon Europe og rummet

EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, byder på gode muligheder for den danske rumsektor i forhold til at søge støtte til en bred vifte af aktiviteter samt udbygge ens internationalt netværk.

Innovationsprojekter til SMV'er

CASSINI initiativet blev lanceret i 2022 af EU og Den Europæiske Investeringsfond. Initiativet har til formål at støtte iværksætteri i både upstream og downstream rumrelaterede startups, scaleups og SMV’er. 

Fundamental Elements

Fundamental Elements er et selvstændigt EU-fundinginstrument, der understøtter forskning og udvikling af chipsæt, modtagere og antenner inden for GNSS.

Den Europæiske Forsvarsfond (EDF)

EDF støtter forsknings- og udviklingssamarbejde på forsvarsområdet, blandt andet for at fremme konkurrenceevnen og innovationsniveauet i den europæiske forsvarsindustri.

Nationale fonde

Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond oprettet af Folketinget, der er forpligtiget til at styrke den bedste danske forskning. 

Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer.

Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond finansierer fri forskning for godt en milliarder kroner årligt med det primære formål at støtte og fremme de mest originale ideer i dansk forskning.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024