Gå til indhold

ESA - Instrumentudvikling (PRODEX)

Danmarks deltagelse i ESA’s PRODEX program (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) giver mulighed for, at danske forskere kan søge om støtte til instrumentudvikling.

PRODEX

Danmark deltager i PRODEX for at støtte op om danske forskeres udvikling af instrumenter relateret til rummissioner. Bortset fra et administrationsfratræk til PRODEX kontoret i ESA, går hele Danmarks bidrag til programmet ubeskåret til danske forskere og de virksomheder, forskerne samarbejder med. Instrumenterne kan indgå i såvel ESA ledede missioner, missioner ledet af andre internationale samarbejdspartnere eller nationale missioner. Der er ikke kun tale om hardwareudvikling – softwareudvikling er ligeledes omfattet.

Der kan kun søges i forbindelse med opslag, som typisk finder sted hvert tredje år efter afholdelse af ESA’s ministerkonference. Opslagene specificerer de nærmere krav til de ansøgende projekter og kriterier for udvælgelse af succesfulde forslag. Efter ansøgningsfristens udløb rådgiver ESA den danske ESA delegation, som tager endelig beslutning om, hvilke projekter der opnår støtte. Det er kun forskere, der kan søge om støtte, men forskerne kan sagtens samarbejde med virksomheder omkring projekterne, hvorved de opgaver virksomhederne står for også kan støttes.

 

  Kontakt

  Thommy Ingemann Larsen
  Specialkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 84 50
  Email: til@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 09. april 2024