Gå til indhold

Samarbejde med enkeltlande

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter de videregående uddannelsesinstitutioners mobilitets- og internationaliseringsinitiativer over for enkeltlande.

Det sker blandt andet ved etablering af innovationscentre i udlandet og bilaterale samarbejdsaftaler med prioriterede lande.

For at øge internationaliseringen af de videregående uddannelser og styrke mobiliteten blandt studerende og undervisere, understøtter ministeriet de videregående uddannelsesinstitutioners mobilitets- og internationaliseringsinitiativer over for enkeltlande.

Et eksempel på et konkret mobilitets- og internationaliseringsinitiativ er det fælles dansk-kinesiske universitetscenter i Beijing – Sino-Danish Centre for Education and Research (SDC).

Innovationscentre

Ministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet etableret innovationscentre i Silicon Valley, Shanghai, München, Seoul, Tel Aviv, Boston og Bangalore. Innovationscentrene har blandt andet til opgave at bistå danske uddannelsesinstitutioner med adgang til udenlandsk viden, talent og markeder samt at formidle direkte kontakt til førende internationale samarbejdsparter.

Bilaterale samarbejdsaftaler

Ministeriet arbejder løbende på at indgå bilaterale samarbejdsaftaler med prioriterede lande. Aftalerne skal lette og fremme kontakten mellem danske og udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner samt sikre flere fælles uddannelsesforløb, øget udveksling af studerende og undervisere, gensidig anerkendelse af grader og øget vidensdeling.

 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024