Du er her: Forside Uddannelse Internationalisering Samarbejde med enkeltlande

Samarbejde med enkeltlande

Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter de videregående uddannelsesinstitutioners mobilitets- og internationaliseringsinitiativer over for enkeltlande.

Det sker blandt andet ved etablering af innovationscentre i udlandet og bilaterale samarbejdsaftaler med prioriterede lande.

For at øge internationaliseringen af de videregående uddannelser og styrke mobiliteten blandt studerende og undervisere, understøtter ministeriet de videregående uddannelsesinstitutioners mobilitets- og internationaliseringsinitiativer over for enkeltlande.

Eksempler på konkrete mobilitets- og internationaliseringsinitiativer er det fælles dansk-kinesiske universitetscenter i Beijing – Sino-Danish Centre for Education and Research – og de danske universiteters samarbejde med Brasilien i stipendie- og mobilitetsprogram Science without Borders.

Innovationscentre

Ministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet etableret innovationscentre i Silicon Valley, Shanghai, München, São Paulo, Seoul og Delhi/Bangalore. Innovationscentrene har blandt andet til opgave at bistå danske uddannelsesinstitutioner med adgang til udenlandsk viden, talent og markeder samt at formidle direkte kontakt til førende internationale samarbejdsparter.

Bilaterale samarbejdsaftaler

Ministeriet arbejder løbende på at indgå bilaterale samarbejdsaftaler om videregående uddannelse med prioriterede lande. Aftalerne skal lette og fremme kontakten mellem danske og udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner samt sikre flere fælles uddannelsesforløb, øget udveksling af studerende og undervisere, gensidig anerkendelse af grader og øget vidensdeling.

I forhold til bilaterale samarbejdsaftaler om videregående uddannelse har ministeriet særligt fokus på vækstlande, hvor tilstedeværelsen af sproglige og kulturelle barrierer gør det svært for institutionerne selv at navigere. Ministeriet har på nuværende tidspunkt bl.a. indgået samarbejdsaftaler om videregående uddannelse med Kina, Sydkorea og Vietnam. 

 
 

Senest opdateret 24. august 2018