Gå til indhold

Nyheder 2023

Nyheder fra 2023
Viser 1-30 af 83 resultater
De danske GTS-institutter leverer et vigtigt bidrag til den grønne omstilling

Ny evaluering viser, at de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) bidrager til erhvervslivets teknologiske udvikling – især grønne teknologier. 44 pct. af GTS’ernes kunder vurderer, at GTS-løsninger bidrager til introduktion af nye produkter. 41 pct. af disse er inden for grøn omstilling.

Danmark i top 10 over bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd

Med 14 bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) til forskere i Danmark rykker vi op i top 10 over de lande, der modtager flest ERC-bevillinger. Forskerne modtager hver ca. 15 millioner kroner til at forfølge egne idéer, sætte deres eget forskerhold og løfte deres videnskabelige karriere.

Nyt nummer af EUindblik dykker ned i unikt univers af fri forskning og innovation

Forsker gør os klogere på 1700-tallets kvindelige tænkere, virksomhed udvikler app til mennesker med epilepsi og startup forvandler mikromåling af celler til nye muligheder. Magasinet EUindblik sætter denne gang fokus på fri forskning og innovation og møder forskerne og virksomhederne bag.

Nyskabende og velbesøgt rumkonference 2023

Den nationale Rumkonference 2023 blev afholdt 9.-10. november på Syddansk Universitet (SDU), som var en perfekt ramme om de 300+ deltagere, 50 talere og paneldeltagere og et imponerende udstillingsområde. Deltagerne havde mange livlige debatter, og ideer til nye projekter og samarbejde så dagens lys

Danmark bidrager til at finde løsninger på globale udfordringer

Nye nøgletal for EU’s rammeprogram for forskning og Innovation, Horizon Europe, viser, at forskere og virksomheder i Danmark deltager aktivt i europæisk forsknings- og innovationssamarbejder om at løse globale udfordringer.

Ny formand for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Uddannelses- og forskningsministeren har pr. 1. november 2023 udpeget landsdommer ved Østre Landsret, Mikael Friis Rasmussen, som ny formand for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Synergi mellem forskere skal bane vej for fremtidens gennembrud

Tre danske forskere fra universitets- og museumsverdenen modtager de største bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd til at deltage i internationale og interdisciplinære projekter. Når forskere krydser landegrænser og klassiske videnskabelige discipliner opstår synergi og kimen til gennembrud.

Styrket forskningssamarbejde mellem Danmark og Japan

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens direktør Mikkel Leihardt er i disse dage i Japan i forbindelse med statsminister Mette Frederiksens besøg i landet. Formålet er at styrke det bilaterale dansk-japanske samarbejde.

Ny kortlægning: 15 milliarder kroner til grøn forskning fra 2020-2022

En ny kortlægning viser, at der i perioden 2020-2022 blev fordelt knap 15 mia. kroner til nye grønne forsknings- og innovationsprojekter. Midlerne kommer fra offentlige og private fonde samt EU. En stor del af midlerne går til projekter inden for grøn omstilling af landbrugs- og fødevareproduktion.

Nye mål for Danmarks medlemskab af internationale forskningsfaciliteter

Dansk forskning skal have mest muligt udbytte af, at Danmark hvert år bidrager med godt 600 millioner kroner for at være medlem af ni internationale forskningsfaciliteter. Derfor opstilles nu en række strategiske mål og sigtelinjer for udbyttet og brugen af hver facilitet.

Ny web-guide til EU’s specialiserede partnerskaber og deres støttemuligheder

Forskning i vandkvalitet. Grøn omstilling af fødevareproduktion. Udvikling af nye supercomputere. Det er et lille udpluk af de mange støttemuligheder i EU’s specialiserede partnerskaber i Horizon Europe. Ny side på ufm.dk guider dig rundt i de forskellige partnerskaber og deres støttemuligheder.

Storbritannien og EU-Kommissionen er nået til enighed om Storbritanniens associering til EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, og rumprogrammet Copernicus

Der har længe været arbejdet på at færdiggøre den aftale, der giver UK status som associeret til Horizon Europe. Associeringen betyder, at forskere og virksomheder fra UK som udgangspunkt vil kunne ansøge og deltage på lige fod med partnere fra andre associerede lande og EU-medlemslande.

Fem danske forskere får en af EU’s fineste forskningsbevillinger

Hvad gør, at bykulturer opstår, blomstrer og siden forsvinder? Hvordan er forholdet mellem sprog og mytologi hos aztekere, og på hvilken måde præger civilsamfundets elite vores fælles værdier og normer? Det skal danske forskere nu undersøge via en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd.

Et mini EU-projekt kan give appetit på større EU-projekter

Et lille EU-projekt med en afgrænset problemstilling og en kort tidshorisont kan ofte være appetitvækker for virksomheder og organisationer, der vil afprøve Horizon Europe. De finansieres via den såkaldte cascade funding i Horizon Europe, og pt. er der 45 aktuelle opslag efter mini EU-projekter.

Godt nyt for ansøgere til Det Europæiske Forskningsråd

Det Europæiske Forskningsråd har netop vedtaget og offentliggjort deres arbejdsprogram for 2023-24. Arbejdsprogrammet byder på nye tiltag blandt andet for bevillingerne Advanced Grants og Proof of Concept Grants, nye evalueringspaneler og tilpasninger i evalueringsprocessen samt frister for 2024.

Europæisk guld til Danmark i innovation

Danmark er netop kåret som vinder af årets udgave af European Innovation Scoreboard, hvor blandt andet EU-landene dyster på deres forsknings- og innovationsperformance. Danmark overgår sidste års vinder Sverige og er nu det stærkeste EU-medlemsland ift. forsknings- og innovationsperformance.

Handlinger tilknyttet webside