Gå til indhold

Ny formand for Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning

20. november 2023
Uddannelses- og forskningsministeren har pr. 1. december 2023 udpeget professor Nikolaj Elf som ny formand for Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning.

Nikolaj Elf er professor i uddannelsesvidenskab med særlig fokus på fagdidaktik ved Syddansk Universitet. Han udpeges som ny formand for Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning for en 4-årig periode med mulighed for genudpegning for op til to år. Nikolaj Elf afløser professor Jeppe Bundsgaard, hvis udpegningsperiode udløber. Jeppe Bundsgaard har været formand for rådet siden 1. december 2017.

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning blev nedsat i 2011 med det overordnede formål om at fremme praksisnær forskning til gavn for den danske folkeskole, professionshøjskolerne samt lærerprofessionen. Siden da er der i samarbejdet mellem professionshøjskoler og universiteter uddannet ph.d.er, der alle har bidraget med ny viden inden for didaktiske samt pædagogiske områder og understøttet ambitionen om at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen.

Udover formanden består rådet af ti medlemmer, der alle udpeges af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter (tre medlemmer), Danske Professionshøjskoler (tre medlemmer), Danmarks Frie Forskningsfond (to medlemmer) og Kommunernes Landsforening (to medlemmer). Samlet set uddeler rådet midler for omkring 30 mio. kr. årligt til 10-12 ph.d.-stipendier.

Kontakt

Pauline Enggaard Jakobsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 26
Email: peja@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside