EliteForsk

Hvert år hædrer den danske uddannelses- og forskningsminister fem af Danmarks mest fremragende forskere med en EliteForsk-pris. Priserne skal skabe opmærksomhed om topforskningen i Danmark og bidrage til at synliggøre danske forskeres vigtige indsats i videnskabens tjeneste.

COVID-19

Udskydelse af frist for indsendelse af indstillinger til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier 2021
På grund af situationen med COVID-19 har Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Danmarks Frie Forskningsfond besluttet at udskyde fristen for indsendelse af indstillinger til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier 2021. Den oprindelige frist d. 26. maj 2020 kl. 12.00 er derfor udskudt til d. 22. juni 2020 kl. 12.00

Indstillede kandidater til EliteForsk-rejsestipendier skal på tidspunktet for indsendelse af indstillingen have mindst halvandet år tilbage af ph.d.-forløbet. Dette beregnes forsat fra den oprindelige indstillingsfrist d. 26. maj, selvom denne er udskudt.

De øvrige vilkår for indsendelse af indstillinger til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier 2021 er uændret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse på eller telefon til Michael Philip Poulsen, tlf. 72 31 82 74.

Ændringer i anvendelsen af EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier
Udviklingen i den internationale situation med COVID-19 betyder, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil udvise forståelse for akutte behov for ændringer i anvendelsen af EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier, typisk ændring eller forkortelse af opholdet ved en udenlandsk forskningsinstitution.

For en vurdering af den konkrete situation, kontakt Styrelsen for Forskning og Uddannelse på .

  

EliteForsk-prisuddelingen 2020

EliteForsk-prisuddelingen 2020 blev afholdt torsdag den 27. februar 2020 i Operaens foyer. 

H.K.H. Kronprinsessen, uddannelses og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og årets EliteForsk-prismodtagere