Gå til indhold

EliteForsk

Hvert år hædrer den danske uddannelses- og forskningsminister fem af Danmarks mest fremragende forskere med en EliteForsk-pris. Priserne skal skabe opmærksomhed om topforskningen i Danmark og bidrage til at synliggøre danske forskeres vigtige indsats i videnskabens tjeneste.

COVID-19

Ændringer i anvendelsen af EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier

Udviklingen i den internationale situation med COVID-19 betyder, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil udvise forståelse for akutte behov for ændringer i anvendelsen af EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier, typisk ændring eller forkortelse af opholdet ved en udenlandsk forskningsinstitution.

For en vurdering af den konkrete situation, kontakt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på .

Information til modtagere af EliteForsk-Rejsestipendier 2019 og 2020

For modtagere af et EliteForsk-rejsestipendie i 2019 eller 2020 kan der, grundet den ekstraordinære situation som følge af Covid-19, gives dispensation til at anvende EliteForsk-rejsestipendiet i op til ét år efter tildeling af ph.d.-graden, såfremt det kan begrundes, at anvendelse af rejsestipendiet i løbet af ph.d.-uddannelsen har været forhindret som følge af Covid-19.

Anvendelsen af rejsestipendiet efter tildeling af ph.d.-graden skal fortsat følge de gældende retningslinjer for, hvad stipendiet kan anvendes til jf. opslagets afsnit 5. Herudover skal aktiviteterne have relation til stipendie-modtagerens ph.d.-uddannelse.

Anmodning om ændring af bevillingsperioden indsendes via e-grant med tilhørende begrundelse for, at anvendelse af stipendiet har været forhindret grundet Covid-19, og redegørelse for stipendiets anvendelse efter tildeling af ph.d.-graden.

For spørgsmål eller vurdering af den konkrete situation kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kontaktes på .

 

EliteForsk-prisuddelingen 2020

EliteForsk-prisuddelingen 2020 blev afholdt torsdag den 27. februar 2020 i Operaens foyer. 

H.K.H. Kronprinsessen, uddannelses og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og årets EliteForsk-prismodtagere