Gå til indhold

EliteForsk

Hvert år hædrer den danske uddannelses- og forskningsminister fem af Danmarks mest fremragende forskere med en EliteForsk-pris. Priserne skal skabe opmærksomhed om topforskningen i Danmark og bidrage til at synliggøre danske forskeres vigtige indsats i videnskabens tjeneste.

COVID-19

Ændringer i anvendelsen af EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier

Udviklingen i den internationale situation med COVID-19 betyder, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil udvise forståelse for akutte behov for ændringer i anvendelsen af EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier, typisk ændring eller forkortelse af opholdet ved en udenlandsk forskningsinstitution.

For en vurdering af den konkrete situation, kontakt Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på .

Information til modtagere af EliteForsk-Rejsestipendier 2019 og 2020

For modtagere af et EliteForsk-rejsestipendie i 2019 eller 2020 kan der, grundet den ekstraordinære situation som følge af Covid-19, gives dispensation til at anvende EliteForsk-rejsestipendiet i op til ét år efter tildeling af ph.d.-graden, såfremt det kan begrundes, at anvendelse af rejsestipendiet i løbet af ph.d.-uddannelsen har været forhindret som følge af Covid-19.

Anvendelsen af rejsestipendiet efter tildeling af ph.d.-graden skal fortsat følge de gældende retningslinjer for, hvad stipendiet kan anvendes til jf. opslagets afsnit 5. Herudover skal aktiviteterne have relation til stipendie-modtagerens ph.d.-uddannelse.

Anmodning om ændring af bevillingsperioden indsendes via e-grant med tilhørende begrundelse for, at anvendelse af stipendiet har været forhindret grundet Covid-19, og redegørelse for stipendiets anvendelse efter tildeling af ph.d.-graden.

For spørgsmål eller vurdering af den konkrete situation kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kontaktes på .

Information omkring EliteForsk-prisuddelingen 2021

Grundet den seneste udvikling med COVID-19, herunder det nuværende forsamlingsforbud, har Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet at aflyse EliteForsk-prisuddelingen i uge 9 2021.

Ministeriet planlægger i stedet for at afholde et mindre arrangement kun for EliteForsk-prismodtagerne og EliteForsk-rejsestipendiemodtagerne. Arrangementet forventes at foregå: 

torsdag den 6. maj kl. 14–15.30 i Uddannelses- og Forskningsministeriets foyer, Børsgade 4, 1215 København K.

Vi arbejder på en løsning, hvor det bliver muligt at se prisuddelingen via et livestream. Der vil komme mere information herom på et senere tidspunkt.

Hvis der er spørgsmål, kan der rettes henvendelse til eliteforsk@ufm.dk.

EliteForsk-prisuddelingen 2020

EliteForsk-prisuddelingen 2020 blev afholdt torsdag den 27. februar 2020 i Operaens foyer. 

H.K.H. Kronprinsessen, uddannelses og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og årets EliteForsk-prismodtagere