Nordplus

Topbillede
Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet. Programmerne har et årligt budget på ca. 68 millioner kroner. Styrelsen for Forskning og Uddannelse er ansvarlig for information og vejledning af ansøgere i Danmark.
Elleve nationer

Nordplus omfatter de fem nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island), selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland samt de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

Fælles ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2019 for samtlige Nordplus-programmer.

Fem støtteprogrammer

Nordplus yder tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.

Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet, fra børnehaver og grundskoler til videregående uddannelse og voksenuddannelse. Tre af programmerne er rettet mod bestemte sektorer i uddannelsessystemet, mens de to øvrige går på tværs af sektorerne. 

Opslag under Nordplus

Der er ingen aktuelle opslag under Nordplus.

Opslag under Nordplus - Mere...
Arrangementer

Der er ingen aktuelle arrangementer.

Arrangementer - Mere...
Nyt om internationale uddannelsesprogrammer
Nyt om internationale uddannelsesprogrammer

Nyt nyhedsbrev holder dig opdateret om internationalt uddannelsessamarbejde.

Senest opdateret 25. januar 2018