Gå til indhold

Nordplus

Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet. Programmerne har et årligt budget på ca. 68 millioner kroner. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er ansvarlig for information og vejledning af ansøgere i Danmark.
Elleve nationer Elleve nationer

Nordplus omfatter de fem nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island), selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland samt de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

Fælles ansøgningsfrist Fælles ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist for at søge tilskud til projekter gennem Nordplus er den 1. februar 2023. Fristen gælder for samtlige Nordplus-programmer.
  
  

Fem tilskudsprogrammer

Nordplus giver tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.

Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet, fra børnehaver og grundskoler til videregående uddannelse og voksenuddannelse. Tre af programmerne er rettet mod bestemte sektorer i uddannelsessystemet, mens de to øvrige går på tværs af sektorerne. 

Besøg Nordplus-programmernes hjemmeside
Senest opdateret 07. september 2021

Nordplus Junior

Nordplus Junior
Nordplus Junior er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for førskole, grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Der er ca. 19 millioner kroner til rådighed hvert år.
Nordplus Junior - Udveksling af elever
Bliv klogere på muligheden for tilskud til klasseudveksling under Nordplus Junior.
Nordplus Junior - Udveksling af lærere
Læs om mulighederne for bl.a. job-shadowing og uddannelsesudveksling for lærere i Nordplus Junior.
Nordplus Junior - Netværk og projekter
Institutioner kan søge tilskud via Nordplus Junior Netværk og Projekter til tværorganisatorisk samarbejde om fx uddannelse og livslang læring.
Nordplus Junior - Forberedende besøg
Formålet med de forberedende besøg under Nordplus Junior er at sikre, at interesserede institutioner får mulighed for at mødes og i fællesskab formulere en ansøgning om tilskud.

Nordplus Videregående

Nordplus Videregående
Nordplus Videregående er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for videregående uddannelser.
Nordplus Videregående - Udveksling af studerende
Bliv klogere på mulighederne i Nordsplus for studerende på de videregående uddannelser
Nordplus Videregående - Udveksling af undervisere
Undervisere på de videregående uddannelser kan få tilskud til en bred vifte af udvekslingsophold under Nordplus Videregående.
Nordplus Videregående - Netværk og Projekter
Nordplus Netværk og Projekter gør det muligt for de videregående uddannelsesinstitutioner at få tilskud til fx netværksdannelse og nye samarbejdsprojekter.

Nordplus Voksen

Nordplus Voksen
Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse samt folkeoplysning. Der er ca. 8 millioner kroner til rådighed hvert år.
Nordplus Voksen - Forberedende besøg
Formålet med de forberedende besøg under Nordplus Voksen er at give interesserede parter mulighed for at mødes og aftale et fælles projekt.
Nordplus Voksen - Udveksling af undervisere
Nordplus Voksen giver tilskud til, at undervisere og andre læringsansvarlige kan deltage i fx studie- og undervisningsophold i et andet nordisk eller baltisk land.
Nordplus Voksen - Udveksling af kursister
Nordplus Voksen yder tilskud til at sende kursister og voksenelever på uddannelsesophold og praktikophold.
Nordplus Voksen - Netværk og projekter
Læs om mulighederne for tilskud til netværks- og samarbejdsprojekter under Nordplus Voksen.

Nordplus Nordiske Sprog

Nordplus Nordens Sprog
Målet med Nordplus Nordens Sprog er dels at støtte aktiviteter, som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, dels at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.
Nordplus Nordens Sprog - Netværk og projekter
Professionelle i alle typer af organisationer kan få støtte til f.eks. etablering af netværk eller projektaktiviteter under Nordplus Nordens Sprog.

Nordplus Horisontal

Nordplus Horisontal
Nordplus Horisontal støtter netværks- og projektaktiviteter på tværs af de traditionelle uddannelsessektorer.
Nordplus Horisontal - Netværk og projekter
Nordplus Horisontal - Netværk og projekter giver støtte til etablering af netværk og projektaktiviteter inden for uddannelsessektoren.

Opslag

Denne mappe er tom.