Gå til indhold

Nordplus Junior

Nordplus Junior er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for førskole, grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Der er ca. 19 millioner kroner til rådighed hvert år.

Nordplus Junior

Nordplus Junior har som formål at fremme samarbejde og netværk mellem skoler i de deltagende lande for at styrke kvaliteten, kreativiteten og fornyelsen på førskole, grundskole- og gymnasieområdet og styrke den nordiske/baltiske dimension i undervisningen.

Det er også et mål at fremme lige muligheder for uddannelse gennem inkluderende undervisning samt at fremme samarbejdet mellem skole og arbejdsliv.

Der findes fire aktiviteter under Nordplus Junior:

Næste ansøgningsrunde til alle aktiviteter i Nordplus Junior er 1. februar 2025. Desuden er der en ansøgningsrunde for forberedende aktiviteter 1. oktober 2024. 

Kontakt

Rikke Helge
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 43
Email: rik@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. maj 2024

Afsendere