Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-30 af 1000 resultater
Analyse af Den Europæiske Studentereksamen
Analyse af Den Europæiske Studentereksamen
Publiceringsdato 30. november 2018 Analyse af Den Europæiske Studentereksamen afdækker, om der er lige vilkår for optagelse på en videregående uddannelse i Danmark for ansøgere med en Europæisk Studentereksamen/European Baccalaureate som for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen.
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018
Publiceringsdato 30. november 2018 Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018 fremlægger de offentlige og private investeringer i forskning, udvikling og innovation og giver et overblik over indsatserne på området i 2018 og fremadrettet.
Årsberetning 2017 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Årsberetning 2017 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 20. november 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin tiende årsberetning, siden rådet blev nedsat i 2008.
Den lille uundværlige om Det Europæiske Forskningsråd - en introduktion til ERC
Den lille uundværlige om Det Europæiske Forskningsråd - en introduktion til ERC
Publiceringsdato 16. november 2018 Pjecen giver en introduktion til Det Europæiske Forskningsråd, der uddeler midler til excellent forskning. Den giver et overblik over, hvem der kan søge, hvad kravene er, hvordan ansøgninger evalueres og konkrete erfaringsbaserede råd til at skrive en god ansøgning til ERC.
Handlingsplan for dansk deltagelse i EU's rammeprogram for forskning og innovation
Handlingsplan for dansk deltagelse i EU's rammeprogram for forskning og innovation
Publiceringsdato 14. november 2018 Handlingsplanen skal understøtte fortsat dansk deltagelse i EU’s programmer for forskning og innovation og bygge bro til det næste EU-program. Handlingsplanen indeholder 19 initiativer, der spænder fra rådgivningsaktiviteter over analyser til en ny koordinatorpulje, og otte anbefalinger.
Udvalgsrapport for fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner
Udvalgsrapport for fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner
Publiceringsdato 07. november 2018 Publikationen beskriver grundlaget for implementering af en fælles kontoplan for videregående uddannelsesinstitutioner.
Erasmus+ Strategiske partnerskaber, fakta og eksempler
Erasmus+ Strategiske partnerskaber, fakta og eksempler
Publiceringsdato 25. oktober 2018 Erasmus+ strategiske partnerskaber er samarbejdsprojekter, hvor en institution eller organisation udvikler et fælles projekt sammen med europæiske partnere, som styrker uddannelseskvaliteten og ungdomssektoren på tværs af landegrænser i Europa.
Analyse og kortlægning af forskning mv. vedr. velfærdsteknologi
Analyse og kortlægning af forskning mv. vedr. velfærdsteknologi
Publiceringsdato 12. oktober 2018 Rapporten giver et overblik over forskning og udvikling i relation til velfærdsteknologi.
RUVUs årsrapport 2017
RUVUs årsrapport 2017
Publiceringsdato 11. oktober 2018 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Analyse af danske kompetencer og interesser i bemandet og ubemandet udforskning af rummet
Analyse af danske kompetencer og interesser i bemandet og ubemandet udforskning af rummet
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Formålet med analysen er at bidrage til baggrunden for politisk stillingtagen til Danmarks fremtidige deltagelse i programmer under det europæiske rumagentur, European Space Agency (ESA), vedr. bemandet og ubemandet udforskning af rummet.
Opdateret statistik om rumerhvervet samt analyse af rumerhvervet vækstpotentiale
Opdateret statistik om rumerhvervet samt analyse af rumerhvervet vækstpotentiale
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Rambøll konkluderer i ny rapport, at rumområdet generelt er omgivet af stor vækstoptimisme. Hvis de mest positive vækstforventninger skal indfries, kræver det dog adgang til mere kvalificeret arbejdskraft og et øget fokus på iværksætteri.
Forskningsbarometer 2018
Forskningsbarometer 2018
Publiceringsdato 05. oktober 2018 Forskningsbarometer 2018 indeholder nøgletal og udviklingstendenser inden for centrale indikatorer og giver aktuel viden om dansk forsknings omfang, fordeling og kvalitet i en international kontekst.
Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 17. september 2018 Med udspillet ’Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden’ sætter ny regeringen en ny og ambitiøs retning for Danmarks universitetsuddannelser
Tal om forskning og innovation 2017
Tal om forskning og innovation 2017
Publiceringsdato 05. september 2018 ”Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Justering af engelsksprogede uddannelser
Justering af engelsksprogede uddannelser
Publiceringsdato 23. august 2018 Publikationen beskriver Uddannelses- og Forskningsministeriets tilpasning af optaget på engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser. Publikationen har afsæt i to analyser.
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2018
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2018
Publiceringsdato 22. august 2018 ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2016.
Praktik i udlandet - information til arbejdsgivere 2018/2019
Praktik i udlandet - information til arbejdsgivere 2018/2019
Publiceringsdato 08. august 2018 Elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne kan tage deres praktikophold i udlandet med tilskud fra ordningen Praktik i Udlandet (PIU). Sådan gør du - for dig som er arbejdsgiver.
Praktik i udlandet (PIU) - information til elever og lærlinge 2018/2019
Praktik i udlandet (PIU) - information til elever og lærlinge 2018/2019
Publiceringsdato 08. august 2018 Som elev på en erhvervsuddannelse kan du tage én eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet og få dem godkendt som en del af din danske uddannelse. Tager du af sted med PIU-ordningen, kan du få tilskud til praktikopholdet.
Dansk-koreansk funding guide 2018
Dansk-koreansk funding guide 2018
Publiceringsdato 09. juli 2018 Innovation Centre Denmark i Seoul lancerer en ny oversigt for 2018, som skitserer finansieringsmuligheder for forskere med særlig interesse i mobilitet eller samarbejde mellem Danmark og Sydkorea.
Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter
Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter
Publiceringsdato 05. juli 2018 Som led i regeringens tværministerielle udvalg om effekterne af den eksisterende forskningsindsats, der ledes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, er der blevet udarbejdet et litteraturstudie om skatteincitamenter til forskning.
BREXIT - Analyse af mulige konsekvenser for den danske forsknings- og uddannelsessektor
BREXIT - Analyse af mulige konsekvenser for den danske forsknings- og uddannelsessektor
Publiceringsdato 29. juni 2018 Hvad er konsekvenserne af Storbritanniens EU-exit for dansk forskning og uddannelse? Hvad er mulighederne for dansk-britisk samarbejde om forskning og uddannelse i fremtiden? Tænketanken DEA og Tænketanken Europa har på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejdet en BREXIT-analyse.
Kortlægning af filosofikum i andre lande
Kortlægning af filosofikum i andre lande
Publiceringsdato 27. juni 2018 Inspirationsgruppen har fået Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet til at gennemføre en kortlægning af eksempler på filosofikumlignende elementer i universitetsuddannelser i en række lande.
Kortlægning af implementering af Fagets videnskabsteori
Kortlægning af implementering af Fagets videnskabsteori
Publiceringsdato 27. juni 2018 Undersøgelsen har det formål at give inspirationsgruppen om nyt filosofikum et overblik over, hvilke tilgange der i dag er til at implementere studieelementet Fagets videnskabsteori på universiteternes bacheloruddannelser.
Inspirationsgruppen om nyt filosofikum: Afrapportering til uddannelses- og forskningsministeren
Inspirationsgruppen om nyt filosofikum: Afrapportering til uddannelses- og forskningsministeren
Publiceringsdato 27. juni 2018 Rapporten beskriver, hvordan et nyt filosofikum kan indføres på de danske universiteter.
Evaluations and evaluators in Horizon 2020 - Report on an analysis among Danish evaluators
Evaluations and evaluators in Horizon 2020 - Report on an analysis among Danish evaluators
Publiceringsdato 26. juni 2018 Hvem er evaluatorer i Horizon 2020? Hvordan læser de EU-ansøgninger? Hvad er de typiske faldgruber, som trækker ned i bedømmelsen? Via spørgeskemaundersøgelse og interview med danske evaluatorer belyser rapporten evalueringsprocessen i EU og værdien ved at være evaluator. Rapporten er på engelsk.
ICDK Outlook: International Opportunities for Danish Arctic Researchers
ICDK Outlook: International Opportunities for Danish Arctic Researchers
Publiceringsdato 20. juni 2018 Rapporten afdækker arktiske interesser i fem strategiske lande, hvor der er etableret innovationscentre. Formålet med rapporten er at afklare om der er behov for at etablere nye, eller styrke eksisterende, bilaterale relationer inden for arktisk forskning til gavn for danske forskningsmiljøer.
Drones - Mapping Potential Collaborators in the American Drone Research Environment
Drones - Mapping Potential Collaborators in the American Drone Research Environment
Publiceringsdato 19. juni 2018 Det danske innovationscenter i Silicon Valley har udarbejdet en ICDK Outlook, der fokuserer på mulige samarbejde med amerikanske aktører inden for droneområdet. USA står bag den største andel af den globale forskning på droneområdet og er derfor en vigtig partner for danske forskere og virksomheder.
Viden til Vækst -offentlig/privat samspil om forskning 2018
Viden til Vækst -offentlig/privat samspil om forskning 2018
Publiceringsdato 15. juni 2018 Publikationen ”Viden til vækst 2018 – offentlig-privat samspil om forskning” giver et unikt overblik over teknologioverførsel og vidensamspil mellem den offentlige og private sektor.
Kortlægning og analyse af karaktergivning efter 7-trins-skalaen
Kortlægning og analyse af karaktergivning efter 7-trins-skalaen
Publiceringsdato 13. juni 2018 Regeringen har i maj 2017 igangsat en evaluering af 7-trins-skalaen. Evalueringen følger Karakterkommissionens forslag om 5-årlige evalueringer af 7-trins-skalaen og følger op på den foregående evaluering af skalaen og den politiske debat om skalaens opbygning og anvendelse.
Review af viden om økonomiske effekter af virkemidler til fremme af privat FoU
Review af viden om økonomiske effekter af virkemidler til fremme af privat FoU
Publiceringsdato 07. juni 2018 Ny analyse viser, at offentlige ordninger til fremme af privat forskning generelt bliver evalueret med stærke metoder, men der er behov for en fælles overordnet tilgang til evalueringer.