Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-30 af 1000 resultater
RUVU's årsrapport 2018
RUVU's årsrapport 2018
Publiceringsdato 21. januar 2019 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Evaluering af 7-trins-skalaen
Evaluering af 7-trins-skalaen
Publiceringsdato 20. januar 2019 Rapporten er en samlet afrapportering på evalueringen af 7-trins-skalaen udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet
Strategiske rammekontrakter 2018-2021
Strategiske rammekontrakter 2018-2021
Publiceringsdato 18. januar 2019 Publikationen beskriver konceptet for de strategiske rammekontrakter, herunder principper for og målopgørelse af kontrakterne. Publikationen gengiver desuden de strategiske mål for hver enkelt videregående uddannelsesinstitution på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
Kvalitet og relevans af læreruddannelsen
Kvalitet og relevans af læreruddannelsen
Publiceringsdato 15. januar 2019 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en evaluering af læreruddannelsen, hvor en ekspertgruppe med nordisk deltagelse har vurderet uddannelsens kvalitet og relevans.
Strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur
Strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 11. januar 2019 Strategien præsenterer et samlet oplæg til, hvordan det nationale samarbejde om digital forskningsinfrastruktur skal organiseres for en 10-årig periode, samt fremhæver vigtigheden af en veludbygget digital infrastruktur.
Opfølgning på den danske rumstrategi
Opfølgning på den danske rumstrategi
Publiceringsdato 20. december 2018 I denne implementeringsplan nummer 3 afrapporterer Det Tværministrielle Rumudvalg på implementeringen af de sidste initiativer af de i alt 46 initiativer i rumstrategien, og der gøres generelt status på områdets betydning for den danske økonomi.
Evaluering af institutionsakkreditering
Evaluering af institutionsakkreditering
Publiceringsdato 19. december 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemført en evaluering af institutionsakkreditering. Evalueringen består af en analyse af institutionernes erfaringer og en redegørelse fra Akkrediteringsinstitutionen.
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2018
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2018
Publiceringsdato 19. december 2018 Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse er en årlig redegørelse, som sætter fokus på videregående uddannelser, forskning og innovation i Danmark.
ICDK Outlook rapport: I-Korea 4.0: Moon Jae-In’s strategy to bring South Korea into a new digital era
ICDK Outlook rapport: I-Korea 4.0: Moon Jae-In’s strategy to bring South Korea into a new digital era
Publiceringsdato 17. december 2018 Det danske innovationscenter i Seoul har udarbejdet en outlook rapport, der giver et overblik over Sydkoreas nuværende stærke politiske fokus på den fjerde industrielle revolution.
EuroCenter kurser 2019
EuroCenter kurser 2019
Publiceringsdato 12. december 2018 I 2019 afholder EuroCenter fire kurser om Horizon 2020. Ved at deltage har du mulighed for at stille skarpt på Horizon 2020 og styrke dine kompetencer. Kurserne har fokus på den gode ansøgning til Horizon 2020, afrapportering i projekter og den succesfulde ansøger til Det Europæiske Forskningsråd.
Analyse af Den Europæiske Studentereksamen
Analyse af Den Europæiske Studentereksamen
Publiceringsdato 30. november 2018 Analyse af Den Europæiske Studentereksamen afdækker, om der er lige vilkår for optagelse på en videregående uddannelse i Danmark for ansøgere med en Europæisk Studentereksamen/European Baccalaureate som for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen.
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018
Publiceringsdato 30. november 2018 Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018 fremlægger de offentlige og private investeringer i forskning, udvikling og innovation og giver et overblik over indsatserne på området i 2018 og fremadrettet.
Årsberetning 2017 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Årsberetning 2017 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 20. november 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin tiende årsberetning, siden rådet blev nedsat i 2008.
Den lille uundværlige om Det Europæiske Forskningsråd - en introduktion til ERC
Den lille uundværlige om Det Europæiske Forskningsråd - en introduktion til ERC
Publiceringsdato 16. november 2018 Pjecen giver en introduktion til Det Europæiske Forskningsråd, der uddeler midler til excellent forskning. Den giver et overblik over, hvem der kan søge, hvad kravene er, hvordan ansøgninger evalueres og konkrete erfaringsbaserede råd til at skrive en god ansøgning til ERC.
Handlingsplan for dansk deltagelse i EU's rammeprogram for forskning og innovation
Handlingsplan for dansk deltagelse i EU's rammeprogram for forskning og innovation
Publiceringsdato 14. november 2018 Handlingsplanen skal understøtte fortsat dansk deltagelse i EU’s programmer for forskning og innovation og bygge bro til det næste EU-program. Handlingsplanen indeholder 19 initiativer, der spænder fra rådgivningsaktiviteter over analyser til en ny koordinatorpulje, og otte anbefalinger.
Udvalgsrapport for fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner
Udvalgsrapport for fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner
Publiceringsdato 07. november 2018 Publikationen beskriver grundlaget for implementering af en fælles kontoplan for videregående uddannelsesinstitutioner.
Erasmus+ Strategiske partnerskaber, fakta og eksempler
Erasmus+ Strategiske partnerskaber, fakta og eksempler
Publiceringsdato 25. oktober 2018 Erasmus+ strategiske partnerskaber er samarbejdsprojekter, hvor en institution eller organisation udvikler et fælles projekt sammen med europæiske partnere, som styrker uddannelseskvaliteten og ungdomssektoren på tværs af landegrænser i Europa.
Analyse og kortlægning af forskning mv. vedr. velfærdsteknologi
Analyse og kortlægning af forskning mv. vedr. velfærdsteknologi
Publiceringsdato 12. oktober 2018 Rapporten giver et overblik over forskning og udvikling i relation til velfærdsteknologi.
RUVUs årsrapport 2017
RUVUs årsrapport 2017
Publiceringsdato 11. oktober 2018 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Analyse af danske kompetencer og interesser i bemandet og ubemandet udforskning af rummet
Analyse af danske kompetencer og interesser i bemandet og ubemandet udforskning af rummet
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Formålet med analysen er at bidrage til baggrunden for politisk stillingtagen til Danmarks fremtidige deltagelse i programmer under det europæiske rumagentur, European Space Agency (ESA), vedr. bemandet og ubemandet udforskning af rummet.
Opdateret statistik om rumerhvervet samt analyse af rumerhvervets vækstpotentiale
Opdateret statistik om rumerhvervet samt analyse af rumerhvervets vækstpotentiale
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Rambøll konkluderer i ny rapport, at rumområdet generelt er omgivet af stor vækstoptimisme. Hvis de mest positive vækstforventninger skal indfries, kræver det dog adgang til mere kvalificeret arbejdskraft og et øget fokus på iværksætteri.
Forskningsbarometer 2018
Forskningsbarometer 2018
Publiceringsdato 05. oktober 2018 Forskningsbarometer 2018 indeholder nøgletal og udviklingstendenser inden for centrale indikatorer og giver aktuel viden om dansk forsknings omfang, fordeling og kvalitet i en international kontekst.
Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 17. september 2018 Med udspillet ’Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden’ sætter ny regeringen en ny og ambitiøs retning for Danmarks universitetsuddannelser
Tal om forskning og innovation 2017
Tal om forskning og innovation 2017
Publiceringsdato 05. september 2018 ”Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Justering af engelsksprogede uddannelser
Justering af engelsksprogede uddannelser
Publiceringsdato 23. august 2018 Publikationen beskriver Uddannelses- og Forskningsministeriets tilpasning af optaget på engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser. Publikationen har afsæt i to analyser.
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2018
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2018
Publiceringsdato 22. august 2018 ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2016.
Praktik i udlandet - information til arbejdsgivere 2018/2019
Praktik i udlandet - information til arbejdsgivere 2018/2019
Publiceringsdato 08. august 2018 Elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne kan tage deres praktikophold i udlandet med tilskud fra ordningen Praktik i Udlandet (PIU). Sådan gør du - for dig som er arbejdsgiver.
Praktik i udlandet (PIU) - information til elever og lærlinge 2018/2019
Praktik i udlandet (PIU) - information til elever og lærlinge 2018/2019
Publiceringsdato 08. august 2018 Som elev på en erhvervsuddannelse kan du tage én eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet og få dem godkendt som en del af din danske uddannelse. Tager du af sted med PIU-ordningen, kan du få tilskud til praktikopholdet.
Dansk-koreansk funding guide 2018
Dansk-koreansk funding guide 2018
Publiceringsdato 09. juli 2018 Innovation Centre Denmark i Seoul lancerer en ny oversigt for 2018, som skitserer finansieringsmuligheder for forskere med særlig interesse i mobilitet eller samarbejde mellem Danmark og Sydkorea.
Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter
Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter
Publiceringsdato 05. juli 2018 Som led i regeringens tværministerielle udvalg om effekterne af den eksisterende forskningsindsats, der ledes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, er der blevet udarbejdet et litteraturstudie om skatteincitamenter til forskning.