Gå til indhold

Publikationer 2024

Viser 1-3 af 3 resultater
Anbefalinger til ny administration af SU-handicaptillæg

Taskforcen for ny administration af SU-handicaptillæg er kommet med ti anbefalinger til en fremtidig indretning af ordningens administration, der skal understøtte en kortere sagsbehandlingsbehandlingstid

Finansielt regnskab departementet 2023

Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2023 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Danmark Forsknings- og Innovationpolitiske Råds årsrapport 2023

DFiR's årsrapport 2023 redegør for rådets arbejde i det forgangne år. Der peges på behovet for en samlet og koordineret forsknings- og innovationspolitik, og de seks nytilkommende medlemmer formulerer deres visioner for dansk forskning og innovation.

Handlinger tilknyttet webside