Gå til indhold

Danmark Forsknings- og Innovationpolitiske Råds årsrapport 2023

Forsideillustrations tekst mangler
DFiR's årsrapport 2023 redegør for rådets arbejde i det forgangne år. Der peges på behovet for en samlet og koordineret forsknings- og innovationspolitik, og de seks nytilkommende medlemmer formulerer deres visioner for dansk forskning og innovation.
: 18. marts 2024
: 978-87-93807-73-0
: 978-87-93807-74-7
: 2445-5768
: 2445-5776
: Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
: 2024
: 44

I sin årsrapport 2023 ser DFiR tilbage på et år, hvor forskning og innovation fremstår som centrale instrumenter, når samfundet skal finde svar på vanskelige udfordringer inden for f.eks. sikkerhed, den digitale udvikling, klima, sundhed og velfærd.

Årsrapporten stiller blandt andet skarpt på behovet for en samlet og koordineret forsknings- og innovationspolitik, så forskning og innovation på bedst mulig vis kommer det danske samfund til gavn. Rådet peger her på en række mulige fokusområder for en samlet politik.

De seks nytilkomne medlemmer, Steffen Bohni, Poul Toft Frederiksen, Tine Jess, Søren Nedergaard, Christine Nellemann, og Lene Tanggaard formulerer i forlængelse heraf nogle af deres visioner for den danske forsknings og innovationspolitik.

Endelig opsummerer årsrapporten rådets afsluttede og igangværende projekter og aktiviteter i 2023. De afsluttede projekter og aktiviteter omfatter to jubilæumsprojekter om hhv. universitetsloven fra 2003 og tiåret for at professionshøjskoler og erhvervsakademier fik til opgave at bedrive praksisnær og anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Derudover organiserede rådet i 2023 en debatrække om konsekvenser og potentialer ved øgede investeringer i forskning og innovation, som skal anvendes i den danske forsvarsindustri.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. marts 2024