Gå til indhold

Uddannelsesstatistik og analyse

Her finder du information, tal og analyser på uddannelsesområdet.

Uddannelsesstatistik og analyser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Data om videregående uddannelser og de studerende før, under og efter endt uddannelse.


Læringsbarometer, Dataindsamling 2020 og 2021.


Et digitalt værktøj, hvor unge kan sammenligne op til tre uddannelser på en række parametre om uddannelsernes kvalitet og relevans.


Opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.


SU og EU-borgere med SU.


Fagsystem til indberetning af undervisnings- og vejledningstimer mv.


Frafald, studiestartskompetencer, køn og ligestilling.


 Uddannelsesstatistik andre steder

Data fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus, f.eks. beskrivelser af overgang fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse, befolkningens uddannelses- og arbejdsmarkedsstatus mv.


Danmarks Statistiks Statistikbank indeholder officiel statistik, der beskriver det danske samfund.


Eurostudent, Education at a Glance og Eurydice.

Kontakt

Jens Storm
Kontorchef
Tlf.: +45 61 90 24 30
Email: jst@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024