Gå til indhold

Velkommen til Erasmus+

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet kan i 2024 uddele cirka 405 millioner kroner til institutioner og organisationer i Danmark til internationale mobilitetsaktiviteter og samarbejdsprojekter.

Aktuelt

Være med til at fejre Erasmus+

Festlig grafik til markering af ErasmusDays 2024

Verden over vil hundredevis af arrangementer danne ramme om fejringen af Erasmus+. Det sker i dagene den 14.-19. oktober 2024. Din institution kan også deltage. Se hvordan på den officielle hjemmeside for #ErasmusDays 2024.Ukraine og Erasmus+

Ukraine og Erasmus+

Det er muligt at anvende tilskud fra Erasmus+ med henblik på at inddrage eller støtte personer, der er berørt af krigen i Ukraine. Få overblik over mulighederne på siden her:Om Erasmus+ 

  • Erasmus+ er et EU-program, som understøtter aktiviteter inden for uddannelse, ungdom og idræt.
  • I 2024 er der afsat cirka 405 millioner kroner til danske ansøgere, der søger om tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter.
  • Programmet giver tilskud til internationale mobilitetsaktiviteter samt samarbejdsprojekter, der dækker hele spektret af uddannelsessektoren: fra dagtilbud og grundskole over ungdomsuddannelser og erhvervsrettet grund- og efteruddannelse til videregående uddannelser samt almen voksenuddannelse og folkeoplysning. Erasmus+ omfatter også tiltag inden for ungdoms- og idrætsområdet.
  • Formålet med Erasmus+ er at styrke både formel, ikke-formel og uformel læring og uddannelse og herigennem fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejdsprojekter samt uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende, undervisere og andre medarbejdere.
  • I programmet indgår EU-medlemslandene, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Nordmakedonien. 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 01. juli 2024

Afsendere