Gå til indhold

Velkommen til Erasmus+

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet kan i 2022 uddele 43,6 millioner euro til institutioner og organisationer i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde.
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Videregående uddannelse Videregående uddannelse
Ungdoms-organisationer og institutioner Ungdoms-organisationer og institutioner
Almen voksenuddannelse & folkeoplysning Almen voksenuddannelse & folkeoplysning
Idrætsorganisationer Idrætsorganisationer

Mere viden

Tværgående initiativer Tværgående initiativer
Hold dig opdateret Hold dig opdateret

Aktuelt

Konference: Et grønnere og mere digitalt Erasmus+

Erasmus+-konference 2021

Gik du glip af årets konference om Erasmus+, eller vil du blot have genopfrisket noget af informationen? Så kan du her se glimt fra dagen og hente oplæg.


  Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde

  Billede fra publikation om Erasmus+ 2021
  I publikationen 'Digitale muligheder i Erasmus+' finder du eksempler på Erasmus+-indsatser inden for hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet, der med succes har benyttet sig af eller bidraget til at udvikle nye digitale værktøjer eller metoder.


  Om Erasmus+ 

  Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet giver tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for hele uddannelsesområdet - fra dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund - og efteruddannelse, videregående uddannelse til almen voksenuddannelse og folkeoplysning - samt ungdomsområdet og idræt.

  Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

  I programmet indgår EU-medlemslandene, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Nordmakedonien. I 2022 er der afsat cirka 324 millioner danske kroner til danske ansøgere, der søger om tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter.

  Senest opdateret 01. december 2021