Gå til indhold

Velkommen til Erasmus+

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet har i 2020 kunnet uddele 36,3 millioner euro til institutioner og organisationer i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde.

Coronavirus (COVID-19) og Erasmus+

Vi har oprettet en særlig side om coronavirus (COVID-19) i relation til Erasmus+-projekter.

Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Videregående uddannelse Videregående uddannelse
Ungdoms-organisationer og institutioner Ungdoms-organisationer og institutioner
Almen voksenuddannelse & folkeoplysning Almen voksenuddannelse & folkeoplysning
Idrætsorganisationer Idrætsorganisationer

Mere viden

Tværgående initiativer Tværgående initiativer
Hold dig opdateret Hold dig opdateret

Aktuelt

Erasmus+ 2021-2027

EU

Når det nye program for Erasmus+ 2021-2027 lanceres i 2021, vil det være større og åbne endnu flere muligheder. På siden her kan du læse om nye elementer i det kommende program.


publikation_udsnit.jpgI publikationen 'Erasmus+ 2021-2027 - Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde' finder du eksempler på indsatser inden for Erasmus+ på tværs af hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet.


Om Erasmus+ 

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Programmet giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, erhvervsrettede grund - og efteruddannelser såvel som i videregående uddannelser.

Derudover giver Erasmus+ tilskud til projekter inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsområdet og idræt.

Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

I programmet indgår de 28 EU-medlemslande, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Makedonien. I 2020 var der afsat cirka 36,3 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Senest opdateret 16. februar 2021