Søg tilskud

Her finder du ansøgningsfrister for tilskud til mobilitetsprojekter og strategiske partnerskaber. Klik på din sektor og bliv guidet igennem din ansøgning.

Mobilitetsprojekter (KA1)

Strategiske partnerskaber (KA2)

Ansøgningsfrister

5. februar, 30. april og 1. oktober 2019 kl. 12.00

21. marts 2019 kl. 12.00

21. marts 2019 kl. 12.00

21. marts 2019 kl. 12.00

21. marts 2019 kl. 12.00

Politikudvikling (KA3)

Ansøgningsfrister

5. februar, 30. april og 1. oktober 2019 kl. 12.00

Klagevejledning

Information om klagevejledning

Der er mulighed for at klage til Uddannelses- og Forskningsministeriet over de afgørelser, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse træffer i forbindelse med ansøgninger m.v. Klager skal sendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 40, 1260 København K eller per e-mail til uddprogram@ufm.dk. I overskriften på klagen eller i emnefeltet på e-mailen skal angives ”Klage over [ordningen, f.eks. Erasmus+ og sagsreference]”. Når klagen er modtaget, vil Styrelsen for Forskning og Uddannelse gennemgå sagen og udarbejde en udtalelse, som sendes sammen med klagen til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Senest opdateret 05. november 2018