Gå til indhold

Erasmus-akkreditering

Organisationer kan ansøge om Erasmus-akkreditering. Med en akkreditering er det muligt at ansøge om en årlig finansiering gennem en forenklet ansøgningsprocedure i den resterende programperiode frem til 2027.
Kontakt
Emil Thirup-Sorknæs
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 18
Email: ets@ufm.dk
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk
Louise Frilund
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 81
Email: lfr@ufm.dk
Alexander Theis Kjærby Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 05
Email: atka@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk
Ditte Lauritzen Mwakalukwa
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 06
Email: dlm@ufm.dk
Erasmus Accreditation 

Hvorfor søge om en Erasmus-akkreditering?

Erasmus-akkreditering er et værktøj til organisationer, der ønsker at styrke international udveksling og samarbejde, og som planlægger regelmæssigt at gennemføre mobilitetsaktiviteter.

Akkrediterede Erasmus-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter via programmet for Erasmus+ (2021-2027). Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om midler fra Erasmus+ fremadrettet. Hvis en organisation indsender en ansøgning på vegne af flere (konsortium), skal den ansøgende organisation dog være akkrediteret.

At have en Erasmus-akkreditering kan give mange fordele for jeres organisation, som fx:

 • Nem adgang til bevillinger
  Med en Erasmus-akkreditering har I nem adgang til løbende at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter, og I behøver ikke at skrive detaljerede planer og aktiviteter hver gang. I stedet laver I en simpel tilskudsanmodning.

 • Mulighed for at vokse og udforske
  Erasmus-akkreditering giver jer mulighed for at afprøve nye ting: en ny type aktivitet, en ny partnerorganisation - alt sammen uden at I behøver at skrive endnu en komplet ansøgning.

 • Investering i fremtiden
  Med en nem og løbende adgang til bevillinger kan I fokusere på jeres langsigtede mål og bruge mobilitetsaktiviteter til gradvist at hæve kvaliteten af ​​læring og undervisning eller ungdomsarbejdet i jeres organisation til et nyt niveau.

Hvem kan søge?

Organisationer inden for følgende områder kan ansøge om akkreditering.

 • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
 • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
 • Ungdomsområdet

Bemærk, at det for videregående uddannelsesinstitutioner er et krav at have et såkaldt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) for at kunne få tilskud til Erasmus+-mobilitetsprojekter.

Voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet

Offentlige eller private organisationer kan ansøge om en Erasmus-akkreditering for egen organisation eller om en Erasmus-akkreditering for et konsortium af organisationer. Tidligere erfaring fra Erasmus+ er ikke et krav. 

Se hvilke danske organisationer, der er berettigede til at søge om Erasmus-akkreditering inden for de enkelte uddannelsesområder:

Til inspiration kan du se lister over danske organisationer, som allerede er blevet akkrediteret inden for Erasmus+.

Ungdomsområdet

Offentlige eller private organisationer og institutioner inden for ungdomsområdet kan ansøge om akkreditering. Tidligere erfaring fra Erasmus+ er ikke et krav.

Formelle uddannelsessteder har også mulighed for at søge om akkreditering på ungdomsområdet, men det er et krav, at projektaktiviteterne foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke indgår i pensum. Såfremt formelle uddannelsessteder ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge om Erasmus-akkreditering, henvises til andre sektorer.

For at komme i betragtning skal ansøgere leve op til en række kriterier, herunder organisationens relevans for ungdomsområdet samt i hvor høj grad de fastlagte mål i ansøgningen er relevante i forhold til tiltagets mål og bidrager til EU-strategien for unge.

Ansøgere skal have tilstrækkelig faglig og operationel kapacitet til at gennemføre den foreslåede aktivitetsplan. Med hensyn til erfaring skal ansøgere have mindst to års erfaring med gennemførelse af aktiviteter på ungdomsområdet.

Få mere information, om hvem der er berettiget til at ansøge og under hvilke betingelser i programguiden for Erasmus+ 2022.

Hvordan søger man?

Ansøgninger skal indsendes ved hjælp af det officielle elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgere vil blive bedt om at fastsætte organisationens mere langsigtede mål og plan med hensyn til de aktiviteter, der skal støttes med Erasmus-midler. Den aktivitetsplan, der indsendes som en del af ansøgningen, bør dække mindst to år frem i tiden. Ansøgningsskemaet giver dig en skabelon til at lave din Erasmus-plan og indeholder forklaringer og vejledninger.

Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil organisationen ved efterfølgende ansøgningsrunder kunne indsende en forenklet ansøgning om tilskud til mobilitetsaktiviteter. Du kan søge om tilskud hvert år ved blot at sende en tilskudsanmodning. En tilskudsanmodning er anderledes end en almindelig ansøgning, og du behøver kun at indsende basisoplysninger som fx deltagerantal og aktivitetstype for at beregne den støtte, du har brug for. Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration fordeler de tilgængelige tilskudsmidler blandt akkrediterede organisationer hvert år. En akkreditering vil gælde hele den resterende programperiode frem til 2027. 

Vær opmærksom på, at akkrediterede organisationer ikke kan søge tilskud til enkeltstående projekter. Derimod kan akkrediterede organisationer godt deltage som partnere i enkeltstående projekter.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Erasmus-akkreditering inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022 kl. 12.00

Erasmus-akkreditering inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022 kl. 12.00

Erasmus-akkreditering inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022 kl. 12.00

Erasmus-akkreditering inden for ungdomsområdet

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022 kl. 12.00

OBS: Der vil årligt blive indkaldt ansøgninger til akkreditering.

Bemærk

Vær opmærksom på, at processerne med 1) at søge om akkreditering og 2) at søge tilskud som akkrediteret organisation, sker i forlængelse af hinanden. Først ansøger man som organisation om at blive akkrediteret, og såfremt det lykkes, er der mulighed for ved en årlig ansøgningsrunde at søge om tilskud ved at indsende en simpel tilskudsanmodning.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller brug for vejledning i ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

 • Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser: Alexander Theis Kjærby Andersen, tlf.: 7231 8905,  / Ditte Lauritzen, tlf. 7231 8306,
 • Almen voksenundervisning og folkeoplysning: Emil Thirup-Sorknæs, tlf. 7231 8318,
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse: Lars Møller Bentsen, tlf.: 7231 8926,   / Lise Frank, tlf. 7231 8873, lifr@ufm.dk
 • Ungdomsorganisationer- og institutioner: Louise Frilund, tlf.: 7231 8281, lfr@ufm.dk

Hold dig opdateret om nyt relateret til Internationale Uddannelsesprogrammer via vores nyhedsbrev og sociale medier.

Vil du vide mere?

Få mere information om akkrediteringsmuligheden og ansøgningsbetingelser i Europa-Kommissionens programguide:

Øvrige relevante dokumenter:

Senest opdateret 27. april 2022