Gå til indhold

Erasmus-akkreditering

Organisationer kan ansøge om Erasmus-akkreditering. Med en akkreditering er det hvert år - frem til programperiodens udløb i 2027 - muligt at anmode om tilskud gennem en forenklet ansøgningsprocedure.


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.

Hør om Herning Kommunes erfaringer og visioner som Erasmus+-akkrediteret kommune. Bemærk, at alle offentlige og private organisationer, der arbejder inden for eller som varetager en rolle inden for skole-, voksen-, erhvervsuddannelses- eller ungdomsområdet, har mulighed for at søge og opnå akkreditering


Hvorfor søge om en Erasmus-akkreditering?

Erasmus-akkreditering er et værktøj til organisationer, der ønsker at styrke international udveksling og samarbejde, og som planlægger regelmæssigt at gennemføre mobilitetsaktiviteter.

Akkrediterede Erasmus-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter via programmet for Erasmus+ i hele den resterende programperiode (2021-2027). Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om midler fra Erasmus+ fremadrettet. Hvis en organisation indsender en ansøgning på vegne af flere (konsortium), skal den ansøgende organisation dog være akkrediteret.

At have en Erasmus-akkreditering kan give mange fordele for jeres organisation, som fx:

 • Nem adgang til bevillinger
  Med en Erasmus-akkreditering har I nem adgang til løbende at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter, og I behøver ikke at skrive detaljerede planer og aktiviteter hver gang. I stedet laver I en simpel tilskudsanmodning.

 • Mulighed for at vokse og udforske
  Erasmus-akkreditering giver jer mulighed for at afprøve nye ting: en ny type aktivitet, en ny partnerorganisation - alt sammen uden at I behøver at skrive endnu en komplet ansøgning.

 • Investering i fremtiden
  Med en nem og løbende adgang til bevillinger kan I fokusere på jeres langsigtede mål og bruge mobilitetsaktiviteter til gradvist at hæve kvaliteten af ​​læring og undervisning eller ungdomsarbejdet i jeres organisation til et nyt niveau.

Hvem kan søge?

Organisationer kan søge om akkreditering inden for følgende områder:

 • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
 • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
 • Ungdomsområdet

Tidligere erfaring fra Erasmus+ er ikke et krav.

Bemærk, at det for videregående uddannelsesinstitutioner er et krav at have et såkaldt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) for at kunne få tilskud til Erasmus+-mobilitetsprojekter.


Hvad hvis min organisation arbejder med mere end et uddannelsesområde?

Din organisation kan blive akkrediteret inden for mere end et område. I så fald skal du indsende en separat ansøgning for hvert enkelt område, som du ønsker at blive akkrediteret til. 

Er du i tvivl om, hvilke(n) sektor(er), du skal søge inden for, så tag gerne kontakt til Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du finder kontaktoplysninger nedenfor under punktet 'Har du spørgsmål?'. 


Særligt for voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet

Offentlige eller private organisationer, der arbejder inden for eller som varetager en rolle inden for skole-, voksen- eller erhvervsuddannelsesområdet, har mulighed for at søge og opnå akkreditering enten 1) på egne vegne (individuel akkreditering) eller 2) som konsortieholdere (konsortium-akkreditering), dvs. på vegne af en gruppe af konsortiemedlemmer.

Eksempelvis kan en kommune søge akkreditering på vegne af alle kommunens folkeskoler og dagtilbud eller et udsnit heraf. I erhvervsuddannelsessektoren kan én erhvervsskole tilsvarende søge konsortium-akkreditering på vegne af en gruppe af f.eks. landbrugsskoler eller en daghøjskole kan på voksenuddannelsesområdet søge på vegne af flere daghøjskoler.  

Se hvilke danske organisationer, der er berettigede til at søge om Erasmus-akkreditering inden for de enkelte uddannelsesområder:

Til inspiration kan du se lister over danske organisationer, som allerede er blevet akkrediteret inden for Erasmus+.

Bemærk i 2024

På grund af stor konkurrence om midlerne blandt de allerede akkrediterede enkeltstående institutioner og konsortier inden for områderne ’Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse’ samt ’Almen voksenuddannelse og folkeoplysning’, har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, med hjemmel i Europa-Kommissionens bestemmelser, besluttet kun at udstede 5 nye akkrediteringer i 2024 inden for hvert af disse to områder.

Akkrediteringerne vil blive tildelt de fem ansøgere inden for hvert af de to områder, der opnår den højeste pointscore blandt ansøgere, der opnår en score mellem 70 til 100 mulige point. Det vil derfor ikke nødvendigvis være tilstrækkeligt at få tildelt 70 point for sin akkrediteringsansøgning for at opnå en akkreditering i 2024.


Særligt for ungdomsområdet

Offentlige eller private organisationer kan ansøge om akkreditering inden for ungdomsområdet. Bemærk, at det ikke er muligt at søge som konsortium inden for ungdomsområdet, som det gælder på voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet. 

Formelle uddannelsessteder har også mulighed for at søge om akkreditering på ungdomsområdet, men det er et krav, at projektaktiviteterne foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke indgår i pensum. Såfremt formelle uddannelsessteder ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge om Erasmus-akkreditering, henvises til øvrige sektorer. 

For nogle organisationer kan det være relevant at søge akkreditering på flere områder. Eksempelvis kan det for en ungdomsskole, som udbyder 10. klassefag og fritidsundervisning, være relevant både at søge akkreditering inden for skole- og ungdomsområdet. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl eller har brug for vejledning.

For at komme i betragtning skal ansøgere leve op til en række kriterier, herunder organisationens relevans for ungdomsområdet samt i hvor høj grad de fastlagte mål i ansøgningen er relevante i forhold til tiltagets mål og bidrager til EU-strategien for unge.

Ansøgere skal have tilstrækkelig faglig og operationel kapacitet til at gennemføre den foreslåede aktivitetsplan. Med hensyn til erfaring skal ansøgere have mindst to års erfaring med gennemførelse af aktiviteter på ungdomsområdet.

Få mere information om, hvem der er berettiget til at ansøge og under hvilke betingelser i programguiden for Erasmus+.

Bemærk: Med en akkreditering på ungdomsområdet er det muligt at få tilskud til ungdomsudvekslinger og udlandsophold for ungdomsarbejdere, men ikke Youth Participation Activities.

Hvad gælder for konsortieholdere?

NB: Nedenstående er ikke relevant på ungdomsområdet.

Hvis man søger og opnår akkreditering som konsortieholder påtager man sig samtidig ansvaret for, at konsortiets medlemmer får udfyldt, underskrevet og uploadet de juridiske dokumenter korrekt til Organisation Registration System (ORS). Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står til rådighed for konsortieholder, men ikke for de enkelte konsortiemedlemmer, når det kommer til vejledning i udfyldelse af Legal Entity Form og Financial Identification Form. 

I perioden fra tilskudsanmodningen indsendes (februar) og indtil kontraktudstedelse (juni) kan konsortier ikke få tilføjet nye medlemmer. Efter kontraktudstedelse kan konsortieholdere imidlertid løbende få tilføjet nye medlemmer ved henvendelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Hvordan søger man?

Du skal søge om akkreditering på vegne af jeres organisation eller som konsortieholder gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen på siden her:

Ansøgere vil blive bedt om at fastsætte organisationens mere langsigtede mål og plan med hensyn til de aktiviteter, der skal støttes med Erasmus-midler. Den aktivitetsplan, der indsendes som en del af ansøgningen, bør dække mindst to år frem i tiden. Ansøgningsskemaet giver dig en skabelon til at lave din Erasmus-plan og indeholder forklaringer og vejledninger.

Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil organisationen ved efterfølgende ansøgningsrunder kunne indsende en forenklet ansøgning om tilskud til mobilitetsaktiviteter. Du kan søge om tilskud hvert år ved blot at sende en tilskudsanmodning. En tilskudsanmodning er anderledes end en almindelig ansøgning, og du behøver kun at indsende basisoplysninger som f.eks. deltagerantal og aktivitetstype for at beregne den støtte, du har brug for. Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration fordeler de tilgængelige tilskudsmidler blandt akkrediterede organisationer hvert år. En akkreditering vil gælde hele den resterende programperiode frem til 2027. 

Vær opmærksom på, at akkrediterede organisationer ikke kan søge tilskud til enkeltstående projekter. Derimod kan akkrediterede organisationer godt deltage som partnere i enkeltstående projekter.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller brug for vejledning i ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

 • Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser: Alexander Theis Kjærby Andersen, tlf.: 7231 8905,  / Ditte Lauritzen, tlf. 7231 8306,
 • Almen voksenundervisning og folkeoplysning: Emil Thirup-Sorknæs, tlf. 7231 8318,
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse: Lars Møller Bentsen, tlf.: 7231 8926,   / Lise Frank, tlf. 7231 8873, lifr@ufm.dk
 • Ungdomsorganisationer- og institutioner: Mai Hostrup Brunse, tlf.: 7231 8901, mhb@ufm.dk / Christian Boye Rasmussen, tlf.: 7231 7991, chbr@ufm.dk 

Hold dig opdateret om nyt relateret til Internationale Uddannelsesprogrammer via vores nyhedsbrev og sociale medier.

Vil du vide mere eller have inspiration?

Få mere information om akkrediteringsmuligheden og ansøgningsbetingelser i Europa-Kommissionens programguide:

Øvrige relevante dokumenter:


Til inspiration kan du læse om andre organisationers erfaringer:

Kontakt

Emil Thirup-Sorknæs
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 18
Email: ets@ufm.dk
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk
Alexander Theis Kjærby Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 05
Email: atka@ufm.dk
Ditte Lauritzen Mwakalukwa
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 06
Email: dlm@ufm.dk
Christian Boye Rasmussen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 91
Email: chbr@ufm.dk
Mai Hostrup Brunse
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 01
Email: mhb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. april 2024

Afsendere