Organisation Registration System

Organisation Registration System bruges til at registrere oplysninger om organisationer, der søger om tilskud til projekter fra Erasmus+ eller Det Europæiske Solidaritetskorps, eller som er partnere i projekter med tilskud fra Erasmus+ eller Det Europæiske Solidaritetskorps.

Din organisation skal have et OID-nummer, for at I kan ansøge og administrere et projekt under Erasmus+ eller Det Europæiske Solidaritetskorps.  

Hvad er et OID-nummer?

OID-nummer (Organisation Identification) er et nummer, der identificerer din organisation i Europa-Kommissionens system ”Organisation Registration System” (ORS). Organisation Registration System (ORS) er Europa-Kommissionens organisationsportal, hvor alle, der vil deltage i projekter med tilskud fra Erasmus+ eller Det Europæiske Solidaritetskorps, skal registrere sig, hvis der søges om tilskud hos ét af de nationale kontorer (decentralt administrerede aktioner i programmerne). 

Du skal oplyse jeres OID-nummer i alle ansøgninger om tilskud. Det er heller ikke muligt at være partner i en ansøgning uden at have et OID-nummer.

Husk, at hver enkelt organisation skal have sit eget OID-nummer.

Fx skal skoler og ungdomsskoler og andre organisationer derfor oprettes selvstændigt og må ikke anvende kommunens OID-nummer.

Sådan opretter du et OID-nummer

Du skal bruge dit EU Login (Europa-Kommissionens ’Nem-ID’) for at kunne oprette din organisation i Organisation Registration System.

Når du har oprettet dit EU-Login, kan du oprette din organisation i Organisation Registration System, og din organisation tildeles et OID-nummer.

Din organisation må kun have ét OID-nummer, så inden du opretter et nyt OID-nummer, skal du tjekke, om din organisation er registreret i Organisation Registration System og allerede har et OID-nummer.

Bemærk, at Organisation Registration System fungerer bedst i Google Chrome eller Firefox.

For Erasmus+ Ungdom:

Repræsenterer du er en kommunal institution, skal du vælge 'local public body', når du registrerer din organisationstype, for ikke at få tilskuddet reduceret.

Ansøger du derimod på vegne af en regional eller national myndighed, skal du vælge ’national or regional public body', når du registrerer din organisationstype. Hvis du er i tvivl om din status, er du velkommen til at kontakte Ungdomsgruppen i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Disse dokumenter skal du uploade i Organisation Registration System

Du skal som minimum uploade 'Legal Entity form' og 'Financial Identification Form'. Afhængig af din organisationstype kan du blive bedt om at uploade andre dokumenter.  

Her finder du vejledning til at uploade dokumenter samt vejledning til udfyldelse af både 'Legal Entity Form' og 'Financial Identification Form'.

Husk at vælge den 'legal entity form', som passer på din organisation!

Oprettelse af kontaktpersoner i Organisation Registration System

Når du har registreret din organisation i Organisation Registration System, har du automatisk fået tildelt rollen ”authorised user”. Vi anbefaler, at du opretter flere ”authorised users” og ”kontaktpersoner”, således at I er flere fra din organisation, som har adgang og kan rette oplysninger i Organisation Registration System. Det er ligeledes vigtigt, at I holder jeres oplysninger ajour. Det kan være, hvis jeres organisation skifter kontaktperson, adresse eller lignende.

PIC-nummer og portalen ”Funding & tender Opportunities”

Hvis din organisation allerede deltager eller fremover vil søge om tilskud fra de centralt administrerede aktioner inden for Erasmus+ eller Det Europæiske Solidiaritetskorp hos forvaltningsorganet ”Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)" skal jeres organisation have et PIC-nummer og registreres i portalen: ”Funding og Tender”.

Senest opdateret 22. september 2020