Gå til indhold

Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond er etableret den 1. april 2014 ved at sammenlægge Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i én samlet fond. Fonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning og er reguleret af lov om Danmarks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, skal have erfaringer fra det private erhvervsliv. Samtidig skal et flertal af medlemmerne være enten anerkendte forskere eller forskningskyndige.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en treårig periode med mulighed for genudpegning én gang.

Kontakt

Uffe Hoeg Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 52
Email: ufh@ufm.dk
Kåre Jarl
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 35
Email: kja@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024