Gå til indhold

Energieffektivisering i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Statslige institutioner skal fremme energieffektiv adfærd og sikre energieffektiv drift og vedligeholdelse af bygninger. Læs, hvordan Uddannelses- og Forskningsministeriet løser denne opgave.

Uddannelses- og Forskningsministeriets energieffektivseringsindsats er tilrettelagt med udgangspunkt i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Indsatsen dækker over såvel ministeriet, såvel som de statslige og statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ministeriets energisansvarlige koordinerede kontaktperson

I Uddannelses- og Forskningsministeriet er der udpeget en energiansvarlig koordinerende kontaktperson (MEK), som bl.a. har ansvaret for, at institutionerne på ministerområdet er orienteret om de relevante regler og målsætninger, samt for at følge op på udviklingen i de enkelte institutioners energiforbrug.

MEK har også til opgave at formidle relevant information i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen, og vil kunne gå i dialog med enkeltinstitutioner om opgaven.

MEK-funktionen er placeret i Kontoret for Institutionsøkonomi i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

De selvejende institutioners energiforbrug udgør hovedparten af ministeriets samlede energiforbrug.

Læs mere om ministeriets overordnede energieffektiviseringsindsats i forhold til de statslige og selvejende institutioner under UFM.

Energieffektiv adfærd i ministeriet

 Ministeriet bidrager til reduktion i statens samlede energi- og vandforbrug ved udvisning af energieffektiv adfærd.

Dette sker ved;

  • At overholde energikrav ved indkøb af produkter, tjenesteydelser og bygninger, samt ved indgåelse af lejeaftale om bygninger
  • At sikre energieffektive bygninger gennem energieffektiv drift og vedligeholdelse, opførelse, renovering mv.

Energimærker

UFMs departement og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen råder over bygninger beliggende i København, Odense og Svendborg.

Klik på adressen nedenfor for at se aktuelle energimærker og energimærkningsrapporter for de pågældende bygninger:

Departementet, Børsgade 4, 1215 Kbh. K

Kontakt

Kirstine Notlevsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 34
Email: kno@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. juni 2024