Gå til indhold

Pressemeddelelser 2014

Her kan du se samtlige pressemeddelelser fra 2014
Viser 1-30 af 79 resultater
Ny taskforce skal skaffe flere kvinder i forskning
Publiceringsdato 18. december 2014 Danmark har for få kvindelige professorer. Ny taskforce skal være med til at sætte fokus på, hvordan vi får en bedre kønsbalance i toppen af dansk forskning.
Ti bud på mere mønsterbrud
Publiceringsdato 18. december 2014 Mønsterbryderkorpset har givet uddannelses- og forskningsministeren ti konkrete anbefalinger til, hvordan de videregående uddannelser kan tiltrække og fastholde flere unge fra ikke-uddannelsesvante hjem.
11 forskere får store bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 15. december 2014 11 forskere fra danske universiteter har opnået prestigefulde bevillinger for tilsammen næsten 120 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC).
Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude-bevillinger til 40 forskertalenter
Publiceringsdato 15. december 2014 Det Frie Forskningsråd investerer 19 millioner kroner i 40 Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger. Formålet med investeringen er at øge yngre forskeres mobilitet og hermed styrke internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.
Drengene efter pigerne
Publiceringsdato 12. december 2014 Drengene halter længere og længere efter pigerne, når det kommer til, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der forventes at tage en videregående uddannelse. Flere drenge skal finde vej ind i det videregående uddannelsessystem, understreger uddannelses- og forskningsministeren.
Vi har brug for en samfundsengageret og socialt ansvarlig forskning
Publiceringsdato 10. december 2014 Forskning må ikke foregå i et lukket kredsløb isoleret fra resten af samfundet. Vi har alle et ansvar for, at der forskes til fælles bedste. På en konference torsdag sættes der fokus på, hvordan borgerne kan inddrages i de væsentlige problemstillinger, som forskning og ny teknologi medfører.
26 millioner kroner uddelt til forskning i folkeskolen
Publiceringsdato 08. december 2014 11 nye forskningsprojekter inden for grundskoleforskning har modtaget bevillinger på i alt 26 millioner kroner fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning til at udvikle ny viden om læring, pædagogik og undervisning i folkeskolen.
Danmark øger investeringen i rummet
Publiceringsdato 02. december 2014 Danmark bidrager med 313 millioner til Den Europæiske Rumorganisations programmer inden for blandt andet jordobservation og deltagelse på Den Internationale Rumstation.
Det Frie Forskningsråd får 24 nye medlemmer i 2015
Publiceringsdato 27. november 2014 Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget 24 nye medlemmer til Det Frie Forskningsråds faglige råd. Endvidere genudpeges 12 siddende medlemmer for yderligere to år.
Tre millioner til undervisning i køn og ligestilling på pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 25. november 2014 Pædagoger skal vide mere om kønsidentitet og ligestilling. Derfor afsætter regeringen nu tre millioner kroner til en pulje, så professionshøjskolerne kan søge penge til udvikling af ny viden, undervisningsmateriale og videreuddannelse af undervisere.
Kvalitetsudvalget udgiver i dag sin anden rapport: Høje mål – fremragende undervisning i videregående uddannelser
Publiceringsdato 24. november 2014 Anerkend de bedste undervisere. Prioritér undervisningskompetencer ved ansættelser og opgradér dem undervejs i karrieren. Stil krav om, at ledelsen konstant har fokus på undervisere, undervisningen og de studerendes læring. Sådan lyder hovedbudskaberne i Kvalitetsudvalgets anden rapport.
Enighed om overgangsordning for supplering
Publiceringsdato 13. november 2014 En række studerende er ikke i tide blevet bekendt med de nye regler for supplering inden ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse. Forligspartierne bag universitetsloven vil nu indføre en overgangsordning, så ingen studerende kommer i klemme.
Forskning skal kunne bruges i folkeskolen
Publiceringsdato 12. november 2014 Der er behov for mere praksisnær pædagogisk forskning, som kan bruges af lærerne i det daglige arbejde. Derfor bør skoleforskningen koordineres bedre. Forum for Koordination af Uddannelsesforskning kommer med ti anbefalinger til at understøtte bedre skoleforskning.
Fremtidens forskning til debat
Publiceringsdato 07. november 2014 Mere end 100 centrale forskningsaktører debatterer emner som forskningsfinansiering, talenthåndtering og forskernes deltagelse i samfundsdebatten under Forskningsmødet 2014.
Ny kodeks skal sikre tillid og troværdighed i dansk forskning
Publiceringsdato 05. november 2014 Dansk forskning skal udøves i en kultur, der bygger på ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed som anerkendte standarder for god videnskabelig praksis. En national adfærdskodeks for integritet i dansk forskning er nu færdig.
Fælles fodslag mellem minister og universiteter
Publiceringsdato 04. november 2014 Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Danske Universiteter er nået til enighed om et fælles grundlag for, hvordan optaget på nogle universitetsuddannelser i Danmark skal tilpasses, så færre unge uddannes til arbejdsløshed.
Bred aftale om fordeling af midler til forskning og innovation
Publiceringsdato 30. oktober 2014 Alle partier i Folketinget står bag fordelingen af i alt 857 millioner kroner i 2015 til forsknings- og innovationsinitiativer.
Iværksætterlysten spirer på universiteterne
Publiceringsdato 28. oktober 2014 Studerende og nyuddannedes lyst til at iværksætte er steget markant gennem det sidste årti. Halvdelen af iværksætterne med en kandidatuddannelse er kvinder.
Det Frie Forskningsråd styrker dansk forskning
Publiceringsdato 21. oktober 2014 Ny evaluering understreger Det Frie Forskningsråds betydning for danske forskertalenters udviklingsmuligheder og dansk forsknings stærke internationale placering.
Fuld fart på universiteternes samarbejde med erhvervslivet
Publiceringsdato 08. oktober 2014 Universiteterne har åbnet sig mere mod erhvervslivet, og ledelserne kan gøre det lettere og mere attraktivt for forskerne at engagere sig i samarbejde med erhvervslivet.
Tre droner, to nørder og en astronaut lander i Uddannelses- og Forskningsministeriet til Kulturnatten
Publiceringsdato 07. oktober 2014 Alle kan forsøge sig som dronepiloter, når tre droner flyver ind i Uddannelses- og Forskningsministeriet og lander blandt nørder, videnskabsmænd, robotter, en astronaut og en minister til Kulturnatten 2014.
17 kvindelige forskere modtager en YDUN-bevilling fra Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 06. oktober 2014 Det Frie Forskningsråd investerer 110 millioner kroner i 17 videnskabelige projekter med en række af Danmarks mest lovende kvindelige forskere ved rorpinden.
Positive forventninger til virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling
Publiceringsdato 25. september 2014 Danske virksomheder forventer at investere mellem 40 og 43 milliarder kroner i forskning og udvikling i 2014. Dermed kan investeringerne nå samme niveau som før den økonomiske krise.
Tre nye medlemmer af InnovationsFonden
Publiceringsdato 25. september 2014 Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget tre nye medlemmer til bestyrelsen for InnovationsFonden.
Flere skal uddannes til job
Publiceringsdato 24. september 2014 Regeringen vil flytte rundt på antallet af studiepladser på de videregående uddannelser, så flere starter på en uddannelse med gode udsigter til job.
Danmark styrker det nordiske forskningssamarbejde om Arktis
Publiceringsdato 19. september 2014 Uddannelses- og Forskningsministeriet sikrer med en bevilling på 5 millioner kroner dansk deltagelse i nordisk forskningsprogram, som yder støtte til forskningsprojekter om Arktis.
Udvalg skal fremtidssikre de danske design- og arkitektuddannelser
Publiceringsdato 13. september 2014 Dansk design og arkitektur er bredt anerkendt og vigtigt for dansk økonomi. Men mange nyuddannede arkitekter og designere går ledige. Derfor har regeringen nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi fremtidssikrer de videregående kunstneriske uddannelser.
Sofie Carsten Nielsen præsenterer Mønsterbryderkorps
Publiceringsdato 01. september 2014 Hvordan tiltrækker og fastholder de videregående uddannelser flere unge fra uddannelsesfremmede hjem? Uddannelses- og forskningsministeren har nedsat et mønsterbryderkorps, som skal komme med ideer og inspirere.
Byggeriet af verdens største mikroskop går i gang
Publiceringsdato 29. august 2014 Uddannelses- og forskningsministeren tager sammen med sin svenske ministerkollega første spadestik til mikroskopet European Spallation Source, ESS, i Lund. Pressen er velkommen.
Afgørelse i genoptaget sag om videnskabelig uredelighed
Publiceringsdato 28. august 2014 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har truffet afgørelse i en genoptaget sag om videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning.