Gå til indhold

Det Frie Forskningsråd uddeler Sapere Aude-bevillinger til 40 forskertalenter

15. december 2014
Det Frie Forskningsråd investerer 19 millioner kroner i 40 Sapere Aude: DFF-Forskertalent-bevillinger. Formålet med investeringen er at øge yngre forskeres mobilitet og hermed styrke internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.

Pressemeddelelse fra Det Frie Forskningsråd

DFF logo

Sapere Aude-bevillingerne gives som en ekstra anerkendelse til 40 yngre forskere, som i løbet af 2014 har modtaget postdoc-stipendier fra Det Frie Forskningsråd for en samlet sum af knap 80 mio. kr.

Bevillingen, der lyder på op til én halv million kr.,  skal eksempelvis gøre det muligt for forskerne at tage på forskningsophold i udlandet eller deltage i en international forskningskonference.

- En vigtig ambition for Det Frie Forskningsråd er at fremme mobiliteten blandt forskere i Danmark. Ikke mindst yngre forskere har brug for et skub til at danne netværk og etablere internationale samarbejdsrelationer, som kan give dem et bedre fodfæste i en videre forskerkarriere. Rådet håber derfor, at Sapere Aude-bevillingen vil anspore forskerne til at rejse ud og dygtiggøre sig yderligere inden for deres forskningsfelt, siger Det Frie Forskningsråds bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Bevillingsmodtagerne fordeler sig på 16 kvinder og 24 mænd. Der uddeles i alt bevillinger for knap 19 mio. kroner.

Mød bevillingsmodtagerne

Blandt modtagerne er Dennis Krog Persson, der med bevillingen nu kan forlænge sit forskningsophold ved Harvard University, hvor han studerer de genetiske hemmeligheder bag bjørnedyrenes ekstreme stresstolerance.

Også Kirstine Kirkegaard fra Aarhus Universitetshospital modtager en bevilling til sin forskning i nye metoder til vurdering af befrugtede æg ved behandling for ufrivillig barnløshed.

Joakim Mark Andersen, der er i gang med et forskningsophold på North Carolina State University, modtager tillige en bevilling til sin udforskning af, hvordan bakteriers immunforsvar kan afsløre multiresistente stammer og omprogrammere cellefunktioner.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, tlf. 3011 5340
Grete Kladakis, kontorchef, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 2518 6628

Handlinger tilknyttet webside