Gå til indhold

Ti bud på mere mønsterbrud

18. december 2014
Mønsterbryderkorpset har givet uddannelses- og forskningsministeren ti konkrete anbefalinger til, hvordan de videregående uddannelser kan tiltrække og fastholde flere unge fra ikke-uddannelsesvante hjem.

Trods lige adgang til uddannelse er danske unges sandsynlighed for at få en kandidatuddannelse ti gange så stor, hvis deres forældre har en kandidatuddannelse end, hvis de har ufaglærte forældre.

Det betyder, at Danmark spilder talent. Derfor er der behov for en indsats for at rekruttere og understøtte dygtige og motiverede mønsterbryderes gang i det videregående uddannelsessystem.  

I efteråret 2014 samlede uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen et Mønsterbryderkorps, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan de videregående uddannelser kan tiltrække, motivere og fastholde unge fra ikke-uddannelsesvante hjem.

Korpset har nu afleveret ti anbefalinger til ministeren. Korpset anbefaler blandt andet at indsamle forskningsbaseret viden på området, analyser af, hvad nye optagelsesformer på uddannelserne betyder for den sociale mobilitet – samt at undersøge, hvad forældrenes uddannelsesbaggrund betyder for frafald.

- Vi skal blive bedre til at hjælpe denne gruppe unge ind på den uddannelse, hvor de bedst udnytter deres evner, så de får de bedste muligheder i livet. Nogle oplever ligefrem en stigmatisering og tror ikke, de er i stand til at tage en uddannelse. Jeg er derfor helt enig med korpset i, at vi skal indsamle viden om, hvad der virker, så vi kan målrette vores indsats og dele de gode eksempler. Ministeriet er allerede i gang, siger Sofie Carsten Nielsen.

Sammen med korpset besøgte ministeren i efteråret en række uddannelsesinstitutioner, hvor hun også mødte og talte med unge mønsterbrydere. Hun var desuden sammen med korpset vært ved en mønsterbryderdag, hvor over 80 deltagere diskuterede mulige tiltag på området.  

- Mønsterbryderdagen og rundturen har givet mig et værdifuldt indblik i, hvad det vil sige at være mønsterbryder og hvilke udfordringer, disse unge har. Nogle institutioner gør allerede en stor indsats for at tiltrække og fastholde unge med forskellige baggrunde, men få har tiltag, der retter sig direkte mod unge fra ikke-uddannelsesvante hjem. Det skal vi gøre noget ved, og her er korpsets anbefalinger et godt værktøj, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ministeren hæfter sig blandt andet ved Mønsterbryderkorpsets anbefaling om, at unge fra ikke-uddannelsesvante hjem får en særlig faglig og social introduktion og dermed en god start på deres uddannelse.

I de udviklingskontrakter, som uddannelsesinstitutionerne underskriver i januar 2015, vil der indgå et pligtigt mål for social mobilitet. Målene skal understøtte social mobilitet og kan omfatte specifikke indsatser som for eksempel rekruttering, brobygning og fastholdelse målrettet mønsterbrydere.

Mønsterbryderkorpset har givet ti konkrete anbefalinger inden for tre fokusområder:

  • Vejen ind – rekruttering, brobygning og optagelse
  • Den afgørende begyndelse – studiestart
  • Social og faglig integration – fastholdelse

Mønsterbrydere og Mønsterbryderkorpset

  • Kun 23 procent af unge med ufaglærte forældre får en videregående uddannelse mod 67 procent fra hjem, hvor mindst den ene forældre har en kandidatuddannelse.
  • De 10 medlemmer af Mønsterbryderkorpset er eksperter med viden om uddannelse og social mobilitet eller folk, der til daglig arbejder med for eksempel rekruttering af nye grupper af unge til videregående uddannelser - eller selv er brudt ud af familiens traditioner og har taget en videregående uddannelse.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressechef Peter Høyer, tlf.: 61902400, e-mail: phy@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside