Gå til indhold

Sofie Carsten Nielsen præsenterer Mønsterbryderkorps

01. september 2014
Hvordan tiltrækker og fastholder de videregående uddannelser flere unge fra uddannelsesfremmede hjem? Uddannelses- og forskningsministeren har nedsat et mønsterbryderkorps, som skal komme med ideer og inspirere.

Nu skal et særligt mønsterbryderkorps komme med ideer til, hvordan de videregående uddannelser kan tiltrække og fastholde flere mønsterbrydere.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen præsenterer korpset den 1. september kl.16.00. Præsentationen foregår i MindLab i Slotsholmsgade 12, 1216 København K.

Mønsterbryderkorpset består af i alt 10 medlemmer, og det er sammensat af eksperter med viden om uddannelse og social mobilitet og personer, der til daglig arbejder med for eksempel rekruttering af nye grupper af unge til videregående uddannelser eller selv er brudt ud af familiens traditioner og har taget en uddannelse.

- Vi har en kæmpe udfordring i at finde ud af, hvordan vi tiltrækker og fastholder talentfulde unge fra hjem, hvor der ikke er en stærk tradition for uddannelse. Der er formelt lige adgang og muligheder for alle unge i Danmark for at tage en videregående uddannelse, men i praksis er vejen for nogen meget længere end for andre. Om man får en videregående uddannelse må ikke afhænge af, hvor i landet man kommer fra, og hvilken social baggrund, man har. Derfor stiller jeg også krav til de videregående uddannelsesinstitutioner om, at de arbejder målrettet på at styrke den sociale mobilitet. Korpset skal på baggrund af deres egen viden og erfaring komme med ideer til, hvordan uddannelserne tiltrækker og fastholder talenter fra hele Danmark. Jeg glæder mig til deres ideer, siger Sofie Carsten Nielsen.

De 10 medlemmer af Mønsterbryderkorpset, som skal hjælpe de videregående uddannelser med at tiltrække og fastholde mønsterbrydere. Foto: Kim Vadskær
De 10 medlemmer af Mønsterbryderkorpset, som skal hjælpe de videregående uddannelser med at tiltrække og fastholde mønsterbrydere. Foto: Kim Vadskær

I løbet af efteråret skal korpset blandt andet pege på nogle af de udfordringer, som kan være forbundet med at få flere unge, der har talentet, til at søge ind og gennemføre en videregående uddannelse. Med udgangspunkt i deres egen baggrund, viden og erfaringer skal de diskutere, hvilke tiltag, de tror, vil virke.

Medlemmer af Mønsterbryderkorpset

  • Direktør Agi Csonka, SFI
  • Direktør Stina Vrang Elias, DEA 
  • Professor Martin D. Munk, Institut for Statskundskab, AAU
  • Adjunkt Jens Peter Thomsen, Sociologisk Institut, KU
  • Studerende Rajneek Koshal Singh, SDU/KU
  • Studerende Christina Larsen, UC SJ
  • Vejleder Sidsel Daubjerg Overgaard, Studievalg Østjylland
  • Kommunikations- og demokratiansvarlig Michael Bernt Madsen, Fælledgården
  • Cand.merc. Thomas Kalisz Nielsen
  • Direktør Niels Brun Madsen, Aarhus Social- og Sundhedsskole

Læs mere på ufm.dk/moensterbrud, hvor du kan deltage i debatten, og følg med på Twitter på #moensterbrud


For yderligere oplysninger, kontakt: 

Pressechef Peter Høyer, tlf.: 6190 2400, mail: phy@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside