Gå til indhold

Ny kodeks skal sikre tillid og troværdighed i dansk forskning

05. november 2014
Dansk forskning skal udøves i en kultur, der bygger på ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed som anerkendte standarder for god videnskabelig praksis. En national adfærdskodeks for integritet i dansk forskning er nu færdig.

En ny national adfærdskodeks skal hjælpe til at sikre troværdighed, integritet og dermed kvalitet i dansk forskning gennem fælles principper og standarder for god videnskabelig praksis.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fremhæver, at dansk forskning har et godt omdømme og ligger flot placeret på de internationale ranglister. Men for at fastholde det gode omdømme skal vi udbygge tilliden til dansk forskning.

- Med en kodeks skaber vi gode og trygge rammer for, at forskning udøves i en kultur, der bygger på anerkendte standarder for god videnskabelig praksis. De kommende generationer skal ikke være i tvivl om, at der stilles krav til, at de udøver forskning troværdigt og på højt niveau, siger Sofie Carsten Nielsen.

Kodeksen skal anvendes i både offentlige og private forskningsinstitutioner, herunder universiteterne, forskningsrådssystemet, fonde og virksomheder. Den er tænkt som en fælles ramme, der skal implementeres og udvikles på tværs af fagområder.

Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer forskere, forskningsinstitutioner, fonde og virksomheder til at tage ansvar for, at de principper og standarder, der er beskrevet i kodeks, efterleves.

- God videnskabelig praksis er en dynamisk standard, som hele tiden udvikles. Det egentlige arbejde med at få kodeksen til at leve vil foregå ude på institutionerne og i forskningsmiljøerne gennem undervisning og anvendelse i praksis, siger Sofie Carsten Nielsen.

Rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen bakker på vegne af Danske Universiteter op om den nye kodeks.

- Universiteterne har fulgt med i udviklingen af den nye kodeks. Jeg er glad for, at kodeksen ikke er udgivet som endnu et sæt bindende lovregler, og at der fortsat er mulighed for at udvikle mere detaljerede retningslinjer på de enkelte forskningsinstitutioner. Vi vil nu på universiteterne gå i gang med en implementering af de anbefalinger, der er indeholdt i kodeksen, siger Ralf Hemmingsen.

Danish Code of Conduct for Research Integrity indeholder:

  • Tre principper for integritet: Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed
  • Seks minimumsstandarder for god videnskabelig praksis 
  • Anbefalinger til at sikre undervisning og vejledning i god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre at der bliver taget hånd om mulige brud på god videnskabelig praksis

Kodeksen Danish Code of Conduct for Research Integrity er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter.

Et udkast til kodeksen blev sendt i offentlig høring i foråret 2014. Udkastet blev desuden præsenteret og diskuteret på en åben konference i maj 2014. Efter grundig analyse af høringsvarene er udkastet nu revideret og færdiggjort.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Charlotte Elverdam, tlf.: 7231 8220, e-mail: chel@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, tlf.: 4132 6030, e-mail: sbj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside