Gå til indhold

Danmark øger investeringen i rummet

02. december 2014
Danmark bidrager med 313 millioner til Den Europæiske Rumorganisations programmer inden for blandt andet jordobservation og deltagelse på Den Internationale Rumstation.

20 medlemslande i Den Europæiske Rumorganisation ESA investerer op mod 44 milliarder kroner i ESA’s frivillige programmer over de næste tre år. Heraf kommer de 313 millioner kroner fra Danmark.

Det blev besluttet på ESA’s ministerkonference i Luxembourg den 2. december 2014.

Danmark har blandt andet prioriteret at bidrage til den Internationale Rumstation (ISS) helt frem til 2020 samt at bringe de danske aktiviteter inden for jordobservation op på niveau efter en forholdsmæssig mindre bevilling ved forrige ministerkonference i 2012, hvor Danmark bidrog med i alt 257 millioner kroner.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen er tilfreds med, at Danmark igen er på niveau med hidtidige investeringer inden for jordobservation og den danske deltagelse på rumstationen ISS.

- Inden for de næste to år skal vi både have en astronaut og et stort klimainstrument sendt op til ISS. Med Danmarks bidrag sender vi klare signaler om vores deltagelse, siger Sofie Carsten Nielsen.

ESA's ministerkonference fandt i år sted i Luxembourg. Foto: ESA
ESA's ministerkonference fandt i år sted i Luxembourg. Foto: ESA

Det danske tilsagn blev fordelt på fortsat deltagelse i kendte danske styrkeområder, som udover jobobservation og den internationale rumstation består af telekommunikation (ARTES) og teknologiudvikling (GSTP). Derudover har Danmark valgt at bidrage til ESA’s program for udviklingen af de såkaldte SENTINEL-satellitter under EU’s klima- og miljøovervågningsinitiativ Copernicus.

Fordelingen af de danske millioner er sket på baggrund af rådgivning fra uddannelses- og forskningsministerens rådgivende rumforskningsudvalg, der består af forskere, offentlige myndigheder og virksomheder inden for rumområdet.

- Det er vigtigt for mig, at der er øget fokus på, hvor vigtig rumsektoren er for vores moderne infrastruktur og dagligdag. Så udover, at det er flot og spektakulært, at ESA kan lande på en komet millioner af kilometer ude i rummet, så er rumfarten ikke længere væk end for eksempel vores daglige behov for pålidelige vejrudsigter og sikker navigation, siger Sofie Carsten Nielsen.

Udvalgets formand, professor Jørgen Christensen-Dalsgaard fra Aarhus Universitet:

- Rumforskningsudvalget har gjort meget ud af at vægte alle relevante interesser i dansk udnyttelse af rummet. Det dækker såvel forsknings-, erhvervs- som myndighedsrettede interesser. Jeg synes derfor indstillingen til uddannelses- og forskningsministeren er blevet meget fint vægtet, siger Jørgen Christensen-Dalsgaard.

Om det danske bidrag til ESA

  • Det danske medlemsbidrag er ligeligt fordelt på obligatoriske og frivillige programmer. 
  • De obligatoriske aktiviteter omfatter ESA’s opsendelsesbase og det grundvidenskabelige program, mens der er frivillige programmer for jordobservation, bemandet rumfart, telekommunikation, løfteraketter og navigation.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Peter Sloth, e-mail pesl@fi.dk, tlf. 7231 8290
Chefkonsulent Gorm Kofoed Petersen, e-mail gpe@fi.dk, tlf. 7231 8287
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, e-mail sbj@fi.dk, tlf. 4132 6030.

Handlinger tilknyttet webside