Gå til indhold

Enighed om overgangsordning for supplering

13. november 2014
En række studerende er ikke i tide blevet bekendt med de nye regler for supplering inden ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse. Forligspartierne bag universitetsloven vil nu indføre en overgangsordning, så ingen studerende kommer i klemme.

Supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse blev afskaffet som et af initiativerne i studiefremdriftsreformen fra 2013.

Formålet var at undgå, at de studerende brugte unødig tid på at supplere inden ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse for at opfylde adgangskravene til denne - uden garanti for at kunne komme ind.

Det har desværre vist sig, at en række studerende ikke i tide er blevet bekendt med de nye regler på området. Forligspartierne bag universitetsloven er derfor enige om at indføre en overgangsordning, så den akutte udfordring kan blive løst.

- Nu løser vi det akutte problem, så ingen studerende kommer i klemme. Som en sidegevinst får institutionerne så også mere tid til at indrette deres uddannelser, så flere bacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelserne og til at informere de studerende om, hvilke bacheloruddannelser der giver direkte adgang, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Forslaget om overgangsordningen sendes i ekstern høring den 13. november 2014.

Den konkrete model:

  • Der indføres en overgangsordning på to år. Forslaget træder i kraft 1. januar 2015 med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2014. Overgangsperioden udløber således den 31. august 2016.
  • Ordningen indebærer, at bachelorer og professionsbachelorer, der har suppleret via enkeltfag i perioden, kan opfylde adgangskravene til en kandidatuddannelse via denne supplering.
  • Staten refunderer deltagerbetalingen for studerende i overgangsperioden.
  • Deltagerbetaling på enkeltfag er forudbetalt til universitetet inden studiestart. Universitetet skal refundere deltagerbetalingen til alle de studerende, der allerede har betalt for deltagelse i supplering via enkeltfag fra den 1. september 2014 og frem til 31. januar 2015. Universitetet får refunderet deltagerbetalingen af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressechef Peter Høyer, tlf.: 6190 2400, e-mail: phy@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside