Gå til indhold

Danmark styrker det nordiske forskningssamarbejde om Arktis

19. september 2014
Uddannelses- og Forskningsministeriet sikrer med en bevilling på 5 millioner kroner dansk deltagelse i nordisk forskningsprogram, som yder støtte til forskningsprojekter om Arktis.

Nu kan danske forskere ligesom deres nordiske forskerkolleger søge midler i forskningsprogrammet Ansvarlig udvikling af Arktis. Det sker med en bevilling på fem millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Programmet udbydes af NordForsk og har en samlet pulje på 90 millioner norske kroner, der kommer fra NordForsk og de enkelte medlemslande.

- Det er kolossale omvæltninger, som arktisk miljø og kultur står over for i disse år. Jeg var selv på besøg i Grønland i sidste måned, hvor jeg stiftede bekendtskab med mange af de store udfordringer, som det grønlandske samfund står over for og som i den grad kræver vores fulde opmærksomhed. Jeg er derfor glad for, at vi i de nordiske lande kan skabe fælles forskningsprogrammer, som kan give os viden og værktøjer til at håndtere disse udfordringer, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Forskningsprogrammet Ansvarlig udvikling af Arktis løber indtil 2018 og er et tværfagligt initiativ, der skal yde støtte til forskningsaktiviteter inden for samtlige videnskabelige hovedområder. Det vil sige sundhedsvidenskab og medicin, humaniora og samfundsvidenskab samt naturvidenskab og teknologi.

Formand for Forum for Arktisk Forskning, prodekan Morten Pejrup fra Københavns Universitet, glæder sig over, at danske forskere nu også får adgang til forskningsprogrammet.

- Jeg er rigtig glad for, at danske forskere får mulighed for i fællesskab med vores nordiske kollegaer at deltage i dette program. Der er behov for udvikling af rigtig meget ny viden på mange forskellige forskningsfelter for at kunne sikre en bæredygtig udvikling i Arktis, siger Morten Pejrup.

I regi af NordForsk skal der frem mod 2018 etableres op til fem tværfaglige Nordic Centres of Excellence med fokus på tre fællesnordiske udfordringer i Arktis: Drivers of Change - Interactions and Impacts, Arctic Ressource Development in a Global Context samt Waters, Ecologies and Life Environments.

Opslag til programmet forventes offentliggjort i starten af oktober med forventet ansøgningsfrist i slutningen af februar 2015.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Gitte Agerhus, Styrelsen for Forskning og Innovation, e-mail: gha@fi.dk, tlf.: 7231 8250
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, e.mail: sbj@fi.dk, tlf.: 4132 6030
Formand for Forum for Arktisk Forskning, prodekan Morten Pejrup, Københavns Universitet, e.mail: mp@ign.ku.dk, tlf.: 4041 9146

Handlinger tilknyttet webside