Gå til indhold

Forskning skal kunne bruges i folkeskolen

12. november 2014
Der er behov for mere praksisnær pædagogisk forskning, som kan bruges af lærerne i det daglige arbejde. Derfor bør skoleforskningen koordineres bedre. Forum for Koordination af Uddannelsesforskning kommer med ti anbefalinger til at understøtte bedre skoleforskning.

Et fagligt løft af folkeskolen forudsætter, at lærerne har viden og redskaber til at give eleverne den bedste undervisning. Derfor er der brug for mere forskning i, hvad der virker i klasselokalerne.

Forummet, der består af repræsentanter fra universiteter, professionshøjskoler og analyseinstitutter samt folkeskolens parter, anbefaler blandt andet at forske mere i fagdidaktik, specialundervisning og inklusion – samt i folkeskolereformens indsatsområder generelt.

Forskningsmiljøerne inden for blandt andet læsning, læring og naturfagsdidaktik er spredt på mange universiteter og professionshøjskoler. Forummet anbefaler derfor også, at institutionerne specialiserer sig og laver en arbejdsdeling, så det er muligt at samle kræfterne og dermed styrke kvaliteten.

- God undervisning og uddannelse af vores børn og unge skal understøttes af stærk forskning. Kortlægningen viser, at vi skal blive bedre til at koordinere, fokusere og lave en arbejdsdeling, så vi får forskningsmiljøer i international klasse. Forskningsresultaterne skal kunne bruges direkte af lærere og pædagoger i folkeskolen. Jeg vil følge op på forummets anbefalinger og tage en tæt dialog med institutionerne, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

I alt kommer forummet med ti anbefalinger, herunder at forskningen skal trække mere på udenlandsk forskning, at forskningen skal være mere kvantitativt baseret, og at forskningen får en stærkere relation til aftagere og praksis.

Forummets anbefalinger kommer på baggrund af en ny kortlægning af den nuværende forskning i folkeskolen. Kortlægningen viser blandt andet, at der er behov for et tættere samspil mellem forskningen og kommuner og folkeskoler, da der er en stor efterspørgsel efter mere viden om for eksempel tidlig sprogindlæring, inklusion og klasseledelse. 

- Lærere og pædagogers indsats i folkeskolen skal være baseret på et fundament af den nyeste viden om, hvordan børn lærer bedst. Det er vigtigt for at sikre, at eleverne bliver så dygtige, de kan og trives. Jeg hæfter mig især ved anbefalingerne om, at der er behov for mere forskning, at forskningen skal have en mere handlingsorienteret karakter, og at der skal etableres nye incitamenter for formidling til praktikere, siger undervisningsminister Christine Antorini.

Forummet vil arbejde videre med at følge op på anbefalingerne blandt andet ved at se på, hvordan man kan styrke koordinationen mellem de spredte forskningsmiljøer. Derudover har forummet igangsat en analyse af, hvordan viden fra forskningen bedst kan nå helt ud og anvendes i klasselokalerne.

Forum for Koordination af Uddannelsesforskning

 • Forum for koordination af uddannelsesforskning består af repræsentanter fra universiteter, professionshøjskoler og analyseinstitutter samt folkeskolens parter, herunder Danmarks Lærerforening, KL og Skolelederforeningen.
 • Forummet blev nedsat i november 2013 i forlængelse af folkeskolereformen. Forummet skal styrke koordineringen mellem de forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med dagtilbud, folkeskole og overgangen til ungdomsuddannelserne. Forummet skal ligeledes understøtte en bedre omsætning af forskningsviden til pædagogisk praksis.
 • Forummet har netop gennemført en kortlægning af dansk forskning på grundskoleområdet.
 • På baggrund af kortlægningen er forummet kommet med ti anbefalinger.

Forummets ti anbefalinger (forkortet version):

 1. Der er behov for mere forskning inden for:
  • Fagdidaktik i alle folkeskolens fag
  • Specialundervisning og inklusion
  • Undervisnings- og læringsstrategier
  • Forskning i at mindske den negative betydning af social baggrund
  • Folkeskolereformen
 2. Der er behov for større og målrettede satsninger, der gives som strategiske bevillinger
 3. Forskning skal initieres af aftagere
 4. Forskningen skal være handlingsanvisende og styrke relationen til praksis
 5. Der er behov for mere kvantitativ forskning
 6. Der er behov for specialisering og arbejdsdeling af forskningsindsatsen for at øge kvaliteten og samle kræfterne
 7. Forskningsråd og -fonde bør prioritere forskningsmidler til anvendelsesorienteret og praksisnær forskning
 8. Der er brug for en ny type incitament i forhold til publiceringer, som honorerer dansk litteratur, der formidler til praktikere. Forummet foreslår et fælles pointsystem.
 9. Dansk forskning skal trække mere på udenlandsk forskning
 10. Mere forskningslitteratur bør udgives på engelsk.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet:
Kontorchef Lars Beer Nielsen, tlf.: 72318610, e-mail: lni@uds.dk
Pressemedarbejder Kristina Mie Hansen, tlf.: 7231 8012, e-mail: kmh@ufm.dk 

Undervisningsministeriet:
Pressechef Karen Tidemann, tlf.: 3392 5098, mail: Karen.Tidemann@uvm.dk

Handlinger tilknyttet webside