Gå til indhold

Forum for Koordination af Uddannelsesforskning

Forum for Koordination af Uddannelsesforskning blev vedtaget med 'Aftale om et fagligt løft af folkeskolen' og skulle sikre bedre effekt og koordinering af udviklings- og forskningsaktiviteterne i relation til uddannelsesområdet, herunder til folkeskolen. Forummet ophørte pr. 31. december 2016.

Etableringen af forummet skulle understøtte den bevægelse mod evidensbaseret og praksisnær uddannelsesforskning, som allerede er i gang i form af konkrete partnerskaber, faggrupper, projekter og netværk mellem universiteter, professionshøjskoler, folkeskoler og den øvrige uddannelsesverden.

En af de konkrete opgaver for forummet var at kortlægge den nuværende forsknings- og udviklingsaktivitet på folkeskoleområdet samt at styrke koordineringen mellem forsknings- og udviklingsmiljøerne og omsætningen af forskningsviden til den pædagogiske praksis. Forummet skulle desuden udarbejde en årlig rapport.

Forum for Koordination af Uddannelsesforskning bestod af personer med et indgående fagligt kendskab til uddannelsesområdet, blandt andet deltager repræsentanter fra universiteter og professionshøjskoler, øvrige videninstitutioner og faglige organisationer. Forummet var etableret i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriet i et tæt samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og de relevante aktører på området.

Forskningskortlægning

Forummet fik i 2014 foretaget en kortlægning af forskning i læring i dagtilbud, grundskole og overgange til ungdomsuddannelserne. På baggrund af denne kortlægning er forummet kommet med ti anbefalinger:

Medlemmer

Professor Jens Rasmussen
DPU, Aarhus Universitet

Institutleder Anne Jensen
Syddansk Universitet

Professor Birgitte Holm Sørensen
Aalborg Universitet

Professor Linda Lundgaard Andersen
Roskilde Universitet

Prodekan Jens Erik Mogensen
Københavns Universitet

Videncenterleder Thomas Illum Hansen
University College Lillebælt

Forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen
VIA University College

Forskningschef Mette Deding
SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Direktør Mikkel Haarder
Danmarks Evalueringsinstitut

Programleder Jill Mehlbye
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Forretningsudvalgsmedlem Bjørn Hansen
Danmarks Lærerforening

Forretningsudvalgsmedlem Lars Søgaard Jensen
BUPL

Formand Claus Hjortdal
Skolelederforeningen

Chefkonsulent Henrik Casper
KL

Direktør Hanne Dollerup
Repræsentant, Børne- og kulturchefforeningen

Afdelingschef Arne Eggert
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Chefkonsulent Inge Mærkedahl (formand)
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forummets formål og opgaver mv. er beskrevet i forummets kommissorium:

Kontakt

Silas Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 32
Email: sil@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019