Gå til indhold

Iværksætterlysten spirer på universiteterne

28. oktober 2014
Studerende og nyuddannedes lyst til at iværksætte er steget markant gennem det sidste årti. Halvdelen af iværksætterne med en kandidatuddannelse er kvinder.

Studerende samt nyuddannede fra landets universiteter iværksætter som aldrig før. Fra 2001 til 2011 er aktiviteten steget med 43 procent.

Det viser en ny analyse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Tre fjerdedele af stigningen er drevet af iværksættere med en uddannelse på kandidatniveau, mens den sidste fjerdedel er iværksættere med en uddannelse på bachelorniveau. Fremgangen i aktiviteten for nyuddannede på kandidatniveau er på 159 procent fra 2001 til 2011. I samme periode er antallet af dimittender steget med 54 procent, hvorfor stigningen i aktiviteten vidner om reel fremgang i iværksætterlysten.

Samtidig er der sket en stigning i antallet af kvindelige iværksættere, som nu udgør halvdelen af de nyuddannede iværksættere med en kandidatgrad.

Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fastslår, at tallene er udtryk for en god udvikling.

- Det er rigtig positivt, at iværksætteraktiviteten er steget, og at studerende og nyuddannede så tidligt i deres karriere bidrager til jobskabelse og vækst. Jeg er også rigtig glad for, at kvindelige kandidater op gennem nullerne har indhentet mændene. Tallene kan være et varsel om, at kvinder fremover oftere vil stå i forgrunden for udviklingen af innovative løsninger i dansk erhvervsliv, enten som iværksættere eller i ledende positioner i etablerede virksomheder. Vi skal så vidt muligt udnytte alles potentiale fuldt ud, og udviklingen har derfor stor værdi for det danske samfund, siger Sofie Carsten Nielsen.

Over 11 år fra 2001 til 2011 etablerede studerende og nyuddannede på bachelor- og kandidatniveau i alt knap 4.000 virksomheder. Næsten halvdelen eksisterede stadig tre år senere. I gennemsnit beskæftigede hver årgang tre år efter opstart 400 årsværk, hvilket svarer til samlet mere end 3.000 årsværk fra 2004 til 2011.

Tilsyneladende er iværksættere fra universiteterne både bedre til at skabe arbejdspladser og produktivitet end andre iværksættere. I de tre første leveår voksede de studerende og nyuddannede universitetsiværksætteres virksomheder i gennemsnit hurtigere end øvrige iværksættere. Samtidig voksede produktiviteten med syv procent hvert år, mens de øvrige iværksættere i gennemsnit ikke formår at skabe fremgang i produktiviteten.

Studerende og nyuddannede iværksættere fra universiteterne starter først og fremmest virksomheder inden for områderne rådgivning og videnservice, social og sundhed samt information og kommunikation.

Undersøgelsen

Undersøgelsen giver et indblik i iværksætteraktiviteten blandt danske studerende og nyuddannede fra universiteterne siden 2001. Det har været muligt at følge aktiviteten frem til 2011.

  • Det er første gang, det er undersøgt i hvilket omfang den viden, som studerende tilegner sig fra forskerne på universiteterne, finder vej ud i erhvervslivet gennem de studerendes iværksætteri og omsættes til værdi for samfundet.
  • Tidligere var fokus kun på at måle, hvor mange virksomheder der blev skabt af universiteternes forskere på baggrund af deres forskning, de såkaldte spinouts

For yderligere oplysninger, kontakt:

Analysechef Thomas Blomgren-Hansen, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf.: 7231 8314, e-mail: tbh@fi.dk

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf.: 2211 0200, e-mail: imen@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside