Gå til indhold

Ny taskforce skal skaffe flere kvinder i forskning

18. december 2014
Danmark har for få kvindelige professorer. Ny taskforce skal være med til at sætte fokus på, hvordan vi får en bedre kønsbalance i toppen af dansk forskning.

Antallet af kvinder i dansk forskning har været stigende gennem de senere år. Alligevel er kvinder fortsat underrepræsenterede blandt det videnskabelige personale på de danske forskningsinstitutioner. Selvom 46 procent af de ph.d.-studerende, der opnår en ph.d.-grad i Danmark, er kvinder, er andelen af kvindelige professorer kun godt 18 procent. Det er både under EU-gennemsnittet og et godt stykke under niveauet i de øvrige nordiske lande.

Det har fået uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen til at nedsætte en taskforce:

- Danmark går glip af talenter, hvis kvinder systematisk vælger en forskerkarriere fra. Det er forskningen, der skaber fremtidens samfund. Vi bliver kun gode nok til at skaffe den viden, hvis vi får ALLE talenter i spil. Derfor har jeg nedsat en taskforce, som skal komme med en række anbefalinger til initiativer, der kan fremme ligestilling og øge kønsbalancen i forskning, siger Sofie Carsten Nielsen.

Taskforcen skal komme med forslag til initiativer, der umiddelbart kan sættes i værk. Herudover skal taskforcen hjælpe med at identificere, hvor der er behov for et bedre videngrundlag for at kunne sætte effektivt ind. Taskforcen begynder sit arbejde i starten af 2015 og forventes at afslutte arbejdet ved udgangen af første kvartal af 2015.

Taskforcen får følgende medlemmer:

  • Professor Liselotte Højgaard, formand for Danmarks Grundforskningsfond
  • Professor Tine Jess, medlem af Det Unge Akademi
  • Professor Peter Munk Christiansen, formand for Det Frie Forskningsråd
  • Direktør Anne-Marie Levy Rasmussen, GlaxoSmithKline A/S
  • Rektor Per Holten-Andersen, Copenhagen Business School

Yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Johnny K. Mogensen, Styrelsen for Forskning og Innovation, telefon 7231 8350, e-mail jkm@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, telefon 4132 6030, e-mail sbj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside