Gå til indhold

Positive forventninger til virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling

25. september 2014
Danske virksomheder forventer at investere mellem 40 og 43 milliarder kroner i forskning og udvikling i 2014. Dermed kan investeringerne nå samme niveau som før den økonomiske krise.

De danske virksomheders investeringer i forskning, udvikling og innovation kan i 2014 overgå rekordniveauet fra 2009. Det indikerer en ny prognose, som Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet sammen med Teknologisk Institut.

Virksomhederne vurderer, at deres investeringer er steget i 2013 og vil stige yderligere i 2014, således at investeringerne når op på mellem 40,4 og 43,1 milliarder kroner i 2014. Det svarer til mellem 2,14 og 2,28 procent af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP). I 2009 var erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling på 2,21 procent af BNP.

- Det lover godt, at erhvervslivets tilkendegiver en stigende lyst til at investere i forskning og udvikling. Virksomheder, som investerer i forskning og udvikling, skaber nye produkter og løsninger og har derved mulighed for at klare sig bedre i den globale konkurrence. Det er afgørende for vores fremtidige velfærd. Hvis prognosen holder, ser det ud til, at erhvervslivet er ved at lægge krisen bag sig, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Årsagen til den stigende investering i forskning og udvikling kan ligge i adgangen til kapital. I forhold til tidligere år er der ikke lige så mange virksomheder, der angiver mangel på risikovillig kapital som en barriere for at øge deres investeringer i forskning og udvikling.

Prognosen viser også, at andelen af virksomheder, der enten forventer eller planlægger at flytte opgaver til udlandet, er faldet i perioden 2010-2013 i forhold til perioden før. Prognosen viser endvidere, at:

  • Andelen af virksomheder, der oplever mangel på risikovillig kapital som en barriere for investeringer i forskning og udvikling, er mere end halveret siden 2010.
  • Virksomhederne oplever ikke længere nogen enkelt altoverskyggende barriere for øgede investeringer i forskning, udvikling og innovation. De to væsentligste barrierer for øgede investeringer er ”mangel på risikovillig kapital” (16 procent) og ”høje danske lønomkostninger” (16 procent).

For yderligere oplysninger, kontakt:

Konstitueret kontorchef Thomas Blomgren-Hansen, tlf.: 7231 8314, e-mail: tbh@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, tlf.: 4132 6030, e-mail: sbj@fi.dk 

Handlinger tilknyttet webside