Gå til indhold

Udvalg skal fremtidssikre de danske design- og arkitektuddannelser

13. september 2014
Dansk design og arkitektur er bredt anerkendt og vigtigt for dansk økonomi. Men mange nyuddannede arkitekter og designere går ledige. Derfor har regeringen nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi fremtidssikrer de videregående kunstneriske uddannelser.

De danske videregående arkitektur- og designuddannelser er internationalt anerkendt for det høje niveau og de kreative og dygtige arkitekter og designere, som de uddanner.  

Den danske styrkeposition på området skal fastholdes, og der skal fortsat uddannes fremragende arkitekter og designere, men de studerende skal ikke uddannes til ledighed, fastslår uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Et nyt udvalg skal derfor se på, hvordan de danske design- og arkitektuddannelser kan uddanne studerende i et omfang, så de efterfølgende kan finde relevante job, samtidig med at uddannelserne bevarer og styrker den høje internationalt anerkendte kvalitet. Henholdsvis 46 procent og 52 procent af de arkitekter og designere, som blev uddannet i 2012, var ledige seks måneder efter, de havde afsluttet deres uddannelse. Arkitekterne og især designerne har også højere ledighed end andre grupper af dimittender i perioden op til fem år efter endt uddannelse og for arbejdsstyrken samlet set.

- De nyuddannede designere og arkitekter er på niveau med nogle af de dygtigste i verden, og uddannelserne er anerkendt i udlandet. Men vi kan ikke være bekendt at uddanne de studerende til ledighed. De studerende skal have en uddannelse, de kan bruge til noget, og som der er efterspørgsel efter, siger Sofie Carsten Nielsen.

Udvalget skal blandt andet forholde sig til uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse, sammenhængen mellem de videregående kunstneriske uddannelser og beslægtede uddannelser, uddannelsernes struktur og mulighed for øget samarbejde og institutionernes størrelse. Derudover skal udvalget i sit arbejde inddrage overvejelser om en ny dimensionering af uddannelserne.

Administrerende direktør på TV2 Merete Eldrup er formand for udvalget, der derudover består af seks medlemmer med viden inden for uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet for design og arkitektur, uddannelsespolitik og økonomi.

Udvalget fremlægger sit arbejde for uddannelses- og forskningsministeren i marts 2015.

På grund af udvalgets arbejde vil de videregående kunstneriske uddannelser ikke være en del af den generelle model for dimensionering af de videregående uddannelser i 2015.

De videregående kunstneriske uddannelser

  • Arkitekt- og designuddannelserne er videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • De udbydes på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Arkitektskolen Aarhus (AAA) samt Designskolen Kolding (DSKD).

Udvalget for  fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser

  • Merete Eldrup (formand)
  • Kim Herforth Nielsen
  • Ingelise Bogason
  • Martin Manthorpe
  • Karen Lisa Salamon
  • Christian Have 
  • Sofie Holstein

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Peder Michael Sørensen, Styrelsen for Videregående Uddannelser, pms@uds.dk, mobil 2371 4540
Pressechef Peter Høyer, phy@ufm.dk, tlf.: 6190 2400

Handlinger tilknyttet webside