Gå til indhold

Afgørelse i genoptaget sag om videnskabelig uredelighed

28. august 2014
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har truffet afgørelse i en genoptaget sag om videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

Pressemeddelelse fra Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

UVVU har i dag truffet afgørelse i en sag, hvor der i en tidligere afgørelse fra den 18. december 2013 blev konstateret videnskabelig uredelighed i 6 artikler inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

Klageren havde påstået, at 12 artikler, som den indklagede forsker havde medvirket til at skrive, var videnskabeligt uredelige. På baggrund af henvendelser fra medforfattere til nogle af de 12 artikler, hvorved der kom nye oplysninger i sagen, og på baggrund af den indklagedes anmodning om genoptagelse, har UVVU vurderet sagen på ny.

Afgørelsen, der er truffet af et enigt udvalg indebærer, at den indklagede forsker fortsat får kritik for 4 af artiklerne, og at 2 artikler ikke længere anses for videnskabeligt uredelige.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Styrelsen for Forskning og Innovation
Kontorchef Charlotte Elverdam, tlf. 72 31 82 20, e-mail: chel@fi.dk

 

Handlinger tilknyttet webside