Gå til indhold

Tre millioner til undervisning i køn og ligestilling på pædagoguddannelsen

25. november 2014
Pædagoger skal vide mere om kønsidentitet og ligestilling. Derfor afsætter regeringen nu tre millioner kroner til en pulje, så professionshøjskolerne kan søge penge til udvikling af ny viden, undervisningsmateriale og videreuddannelse af undervisere.

Med den nye pædagoguddannelse får alle pædagogstuderende i højere grad undervisning om køn, seksualitet, ligestilling og familieformer. Undervisningen skal varetages af velkvalificerede undervisere og understøttes af relevant forskning.

Derfor afsætter regeringen nu en pulje på tre millioner kroner, som professionshøjskolerne kan søge til at indhente eksisterende viden på området, til udviklingsprojekter i samarbejde med dag- og specialinstitutioner og til at udvikle undervisningsmateriale og opkvalificere undervisere i modulet ’køn, seksualitet og mangfoldighed’.

- Pædagoger skal have den nyeste viden og opdaterede færdigheder til at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring og trivsel. Derfor skal også undervisningen i kønsidentitet og ligestilling på pædagoguddannelsen være solid og basere sig på den bedste internationale forskning, så de fremtidige pædagoger på alle institutioner kan understøtte mangfoldighed og lige muligheder mellem kønnene, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Midlerne i den nye pulje kan søges af professionshøjskolerne og skal søges i 2014.

Køn og identitet i pædagoguddannelsen

  • Den nye reform af pædagoguddannelsen trådte i kraft i sommer 2014.
  • Folketinget har vedtaget, at kønsdimensionen skal indgå i pædagoguddannelsens obligatoriske del.
  • Den nye pædagoguddannelse indeholder derfor et obligatorisk undervisningsmodul ’køn, seksualitet og mangfoldighed’.
  • Professionshøjskolerne kan søge om midler ultimo november 2014.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Lars Beer Nielsen, tlf..: 7231 8910, e-mail: lni@uds.dk
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside