Gå til indhold

Bred aftale om fordeling af midler til forskning og innovation

30. oktober 2014
Alle partier i Folketinget står bag fordelingen af i alt 857 millioner kroner i 2015 til forsknings- og innovationsinitiativer.

Regeringen har den 30. oktober indgået aftale med alle folketingets partier om udmøntningen af i alt 857 millioner kroner fra forskningsreserven.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen siger:

- Det er et rigtigt godt resultat, vi er nået frem til i bred enighed. Aftalen vil sikre vækst og beskæftigelse i Danmark, fordi forskning og innovation er helt afgørende for Danmarks fremtid. 

Danmarks Innovationsfond sikres midler til et fortsat højt ambitionsniveau.

Samtidig er en række succesfulde programmer og institutioner på forskning- og innovationsområdet videreført. Aftalen fokuserer ikke udelukkende på forskning, der direkte påvirker vækst og beskæftigelse, der er også plads til andre vigtige forskningsområder.

- Det er vigtigt, at vi får løftet psykiatrien. Psykiske lidelser tegner sig for en rigtig stor andel af det totale sygdomsbillede, og vi har som mål at ligestille psykiatrien med fysiske sygdomme. Derfor er det rigtig godt, at der er afsat 30 mio. i både 2015 og 2016 til psykiatriforskning, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Derudover er der sat penge af til forskning i børns skolegang, så man får en bedre forståelse for børns meget forskellige forudsætninger for at lære. Det skal sikre et godt uddannelses- og dagtilbudssystem og samtidig hjælpe de mere udsatte i det danske samfund.

Aftalen om fordelingen af forskningsreserven for 2015 fordeles således: 

Mio. kr. (2015 pl)2015

Forskningsreserve til udmøntning

857

1. Danmarks Innovationsfond - Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation

455

1.1 Forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter samt veterinære forhold 130
- herunder økologisk fødevareproduktion 25
1.2 Forskning i sundhed, psykiatri og klinisk forskning 65
1.3 Forskning i konkurrencedygtig miljøteknologi som understøtter en grøn omstilling 40
1.4 Forskning i produktionssystemer og strategiske vækstteknologier 40
1.5 Forskning i transport og infratruktur 40
1.6 Forskning i fremtidens velfærd 40
1.7 Styrket innovationsindsats i små og mellemstore virksomheder (SMV, erhvervsPhD mm.) 80
1.8 Internationalt forskningssamarbejde 20

2. Udviklings- og Demonstrationsprogrammer

48

2.1 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 48

3. Institutionsbevillinger - Innovation og entreprenørskab

50

3.1 Innovationsnetværk 25
3.2 Fonden for Entreprenørskab og Global Entrepreneurship Week (GEW) 25

4. Internationalt samarbejde om forskning og innovation

60

4.1 Internationalt forskningssamarbejde 14
4.2 Videns- og innovationssamfund (KIC) 30
4.3 Målrettet EU-rådgivning/styrket hjemtag fra EU-programmer 16

5. Fri forskning med fokus på talentudvikling mv.

218

5.1 Det Frie Forskningsråd 196
5.2 EliteForsk 10
5.3 Grundtvigcentret 10
5.4 Forskningsportalen 2

6. Forskningsinfrastruktur

24

7. Cybersikkerhed

2

 


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Niels Korsby, tlf. 7231 8050
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Forskningsordfører Esben Lunde Larsen (V), tlf.: 6162 5175
Forskningsordfører Jeppe Bruus (S), tlf.: 6162 3451
Forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), tlf.: 6162 5159
Forskningsordfører Liv Holm Andersen (RV), tlf.: 6162 4122
Forskningsordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF): tlf.: 6162 5086
Forskningsordfører Rosa Lund (EL), tlf.: 6162 5188
Forskningsordfører Merete Riisager (LA), tlf.: 6162 5094
Forskningsordfører Lene Espersen (KF), tlf.: 6162 5083

Handlinger tilknyttet webside