Gå til indhold

Fælles fodslag mellem minister og universiteter

04. november 2014
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Danske Universiteter er nået til enighed om et fælles grundlag for, hvordan optaget på nogle universitetsuddannelser i Danmark skal tilpasses, så færre unge uddannes til arbejdsløshed.

Det blev endelig klart på et møde mellem ministeren og rektorerne for landets universiteter i dag.

- Hverken regeringen eller de danske universiteter ønsker at uddanne unge til arbejdsløshed. Vi kan nu sammen komme videre med at sikre en bedre balance mellem optaget på de enkelte uddannelser og arbejdsmarkedets behov, siger Sofie Carsten Nielsen.

Regeringen og Danske Universiteter har hidtil været uenige om, hvordan uddannelserne skulle dimensioneres. Men der er nu enighed om et fælles grundlag, og at udgangspunktet for dimensioneringen er den af ministeriet fastlagte ramme på 2.400 studiepladser på kandidatuddannelserne og den deraf afledte dimensionering på 3.500 studiepladser på bacheloruddannelserne.

- Universiteterne går allerede i gang med at reducere optaget på de berørte bachelorstudier fra sommeroptaget næste år. Til gengæld får universiteterne bedre tid til at indfase dimensioneringen på kandidatuddannelserne. Det vil ske i årene 2018 til 2020, forklarer Sofie Carsten Nielsen, der også har givet universiteterne bedre mulighed for selv at tilrettelægge dele af dimensioneringen af uddannelser, der i for høj grad fører til arbejdsløshed.  

Næste skridt er, at Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer de enkelte universiteter til en drøftelse om optaget for 2015 og frem, samt den praktiske gennemførelse af dimensioneringen.

Modellen evalueres efter tre år, ligesom udviklingen på arbejdsmarkedet løbende følges tæt.  


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressechef Peter Høyer, tlf. 6190 2400.  

Handlinger tilknyttet webside