Gå til indhold

Flere skal uddannes til job

24. september 2014
Regeringen vil flytte rundt på antallet af studiepladser på de videregående uddannelser, så flere starter på en uddannelse med gode udsigter til job.

Uddannelse skal føre til job. Derfor vil regeringen nu justere på antallet af studiepladser på de uddannelser, hvor der i længere perioder har været markant højere arbejdsløshed.

Målet er, at flere skal tage en uddannelse med gode jobmuligheder, og færre skal ende i arbejdsløshed. Institutionerne får tre år til at indføre det nye system. Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen slår fast, at sigtet ikke er at bringe det samlede antal studiepladser ned.

- At vi nu justerer på antallet af studiepladser betyder ikke, at færre skal tage en uddannelse. Vi har naturligvis stadig brug for masser af færdiguddannede inden for humaniora og samfundsvidenskab. Men vi er nødt til at finde en bedre balance, så optaget i de kommende år flytter sig i retning af uddannelser med bedre jobudsigter, siger Sofie Carsten Nielsen.

I dag bliver der årligt optaget 15.000 studerende på uddannelser med dårlige jobperspektiver. Om tre år vil det antal være bragt ned til 11.000. Det betyder 1.300 færre pladser om året de kommende tre år. Det svarer til 6 procent af det samlede optag på 65.000 nye studerende, som blev optaget i sommeren 2014.

Flere end to tredjedele af professionsbacheloruddannelserne og mere end en fjerdedel af optaget på alle de videregående uddannelser bliver allerede reguleret. På de øvrige uddannelser fastsætter de enkelte uddannelsesinstitutioner antallet af nye studerende.

Institutionerne skal nu fordele de færre studiepladser på de konkrete uddannelser, så det er gældende for optaget på uddannelserne fra næste sommer.

- Jeg ved, at det kræver en kraftpræstation af institutionerne, men alle videregående uddannelser er nødt til at forholde sig mere til det arbejdsmarked, der venter på deres studerende. Vi kan og må aldrig igen acceptere så meget uddannelse til arbejdsløshed. Det ansvar skal både ministre, politikere og uddannelserne turde tage, siger Sofie Carsten Nielsen.

Beslutningen om øget brug af dimensionering er en del af Aftale om Vækstpakke 2014.

Som en del af aftalen skal en såkaldt gennemsigtighedspakke desuden sikre, at uddannelsessøgende fremover kan finde samlet svar på spørgsmål om blandt andet forventet beskæftigelse, løn og tidligere studerendes vurdering af uddannelsernes kvalitet.

Fakta

  • Uddannelsesgrupper med en ledighed på 2 til 5 procentpoint over gennemsnittet skal reducere antallet af studiepladser med 10 procent.
  • Uddannelsesgrupper med en ledighed på 5 til 7½ procentpoint over gennemsnittet skal reducere antallet af studiepladser med 20 procent.
  • Uddannelsesgrupper med en ledighed på 7½ til 10 procentpoint over gennemsnittet skal reducere antallet af studiepladser med 30 procent.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressechef Peter Høyer, tlf. 6190 2400, e-mail: phy@ufm.dk
Kontorchef Mikkel Leihardt, tlf.: 7231 8015, e-mail: mle@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside