Gå til indhold

Dimensionering af de videregående uddannelser

Dimensionering er en fastsættelse af et loft over optaget på videregående uddannelser. Dimensionering understøtter en sammenhæng mellem studievalg og beskæftigelsesmuligheder.

Der er to forskellige modeller for dimensionering af videregående uddannelser hhv. en ledighedsbaseret dimensionering og en uddannelsesspecifik dimensionering. 

Ledighedsbaseret dimensionering

Uddannelser med systematiske ledighedsproblemer blandt nyuddannede bliver dimensioneret og får fastsat et loft over optaget. Den beregnede dimensionering har visse fleksibilitetsmuligheder, og der følges op for institutionen som helhed.

Uddannelsesspecifik dimensionering

Uddannelser med praktik og nye uddannelser, hvor efterspørgslen endnu ikke kendes, får fastsat et loft over optaget. Opfølgningen sker årligt pr. uddannelse. Den uddannelsesspecifikke dimensionering besluttes i forskellige regi alt efter uddannelsestype.

   Kontakt

   Anne Skov
   Chefkonsulent
   Tlf.: +45 72 31 85 99
   Email: ans@ufm.dk
   Senest opdateret 13. januar 2023