Gå til indhold

Uddannelsesspecifik dimensionering

Der er fastsat uddannelsesspecifik dimensionering for uddannelser med specifikke aftagermarkeder mv.
Kontakt
Anne Skov
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 99
Email: ans@ufm.dk
Jonathan Oxholm Kusier
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 76
Email: jox@ufm.dk

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

For en række erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser sker dimensioneringen på enkeltuddannelsesniveau ud fra hensyn til bl.a. praktikpladser og aftagerbehov. Dimensioneringen af disse uddannelser gælder for studieår.


Universitetsuddannelser

Fire universitetsuddannelser er omfattet af den uddannelsesspecifikke dimensionering. Det gælder autorisationsuddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge og kiropraktor. Dimensioneringen af læge- og tandlægeuddannelsen er fastsat efter Sundhedsministeriets anbefalinger på baggrund af indstilling fra Prognose- og dimensioneringsudvalgene på området.


Maritime uddannelser

Optaget på de maritime uddannelser (maskinmesteruddannelsen, skibsfører, kystskipper mv.), er et såkaldt reguleret optag. Rektorkollegiet for de maritime uddannelser indmelder årligt en regional fordeling af optaget på uddannelserne, der er tilpasset antallet af praktikpladser, så de studerende har mulighed for at gennemføre uddannelsen. På denne baggrund fastsætter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fordelingen af pladser. Institutionerne skal sørge for, at evt. overskydende ansøgere ved en institution videresendes til andre institutioner med ledige pladser.

Senest opdateret 03. november 2022