Gå til indhold

Uddannelsesspecifik dimensionering

Der er fastsat uddannelsesspecifik dimensionering for uddannelser med specifikke aftagermarkeder mv.

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

For en række erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser sker dimensioneringen på enkeltuddannelsesniveau ud fra hensyn til bl.a. praktikpladser og aftagerbehov. Dimensioneringen af disse uddannelser gælder for studieår.


Universitetsuddannelser

Fire universitetsuddannelser er omfattet af den uddannelsesspecifikke dimensionering. Det gælder autorisationsuddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge og kiropraktor. Dimensioneringen af læge- og tandlægeuddannelsen er fastsat efter Sundhedsministeriets anbefalinger på baggrund af indstilling fra Prognose- og dimensioneringsudvalgene på området.


Maritime uddannelser

Optaget på de maritime uddannelser (maskinmesteruddannelsen, skibsfører, kystskipper mv.), er et såkaldt reguleret optag. Rektorkollegiet for de maritime uddannelser indmelder årligt en regional fordeling af optaget på uddannelserne, der er tilpasset antallet af praktikpladser, så de studerende har mulighed for at gennemføre uddannelsen. På denne baggrund fastsætter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fordelingen af pladser. Institutionerne skal sørge for, at evt. overskydende ansøgere ved en institution videresendes til andre institutioner med ledige pladser.


Design- og arkitektuddannelser

Herudover er der besluttet en særlig dimensionering af design- og arkitektuddannelserne. Dimensioneringen er en følge af en højere ledighed for nyuddannede fra design- og arkitektuddannelserne end gennemsnittet for nyuddannede fra de videregående uddannelser. Ved fastlæggelsen af dimensioneringsniveauet er der taget hensyn til den institutionelle bæredygtighed i sektoren. Dimensioneringen blev indfaset i 2016 og var i 2022 fuldt indfaset.

Dimensioneringsdata

Dimensionerede uddannelser får sat et loft for deres optag. Nedenfor findes en oversigt over eksisterende og historiske dimensioneringslofter for både ledighedsbaseret og uddannelsesspecifik dimensionering.

Kontakt

Mikkel Herman Bjørnestad
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 87 19
Email: mhbj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. maj 2024