Gå til indhold

Byggeriet af verdens største mikroskop går i gang

29. august 2014
Uddannelses- og forskningsministeren tager sammen med sin svenske ministerkollega første spadestik til mikroskopet European Spallation Source, ESS, i Lund. Pressen er velkommen.

Efter flere års forhandlinger går arbejdet med at bygge en af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter nu i gang.

Sverige og Danmark er værter for den såkaldte neutronspredningsfacilitet European Spallation Source, ESS, som er et gigantisk og meget kraftigt mikroskop. 

ESS etableres i Lund i Sverige og kommer til at koste cirka 1,9 milliarder euro, næsten 14 milliarder kroner. Danmark betaler 12,5 procent af udgifterne til mikroskopet, mens Sverige betaler 35 procent. Resten betales af de 15 europæiske partnerlande, der også indgår i projektet.

Første spadestik bliver taget af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og hendes svenske ministerkollega Jan Björklund i Lund den 2. september kl. 14.00. Omkring 100 gæster fra den europæiske partnerkreds og EU-kommissionen deltager i ceremonien, og pressen er meget velkommen.

- ESS åbner en række af nye muligheder for Danmark. Det gælder styrket forskning, tiltrækning af de bedste forskere, beskæftigelse for højtuddannet arbejdskraft og tiltrækning af udenlandske videnvirksomheder. Værtskabet kan altså give dansk forskning et kæmpe boost og sætte en god udvikling i gang for hele Øresundsregionen og Danmark. Det er vigtigt at få koordineret og sat retning for arbejdet. Derfor vil jeg samle universiteter og erhvervsliv, så vi sammen kan udarbejde en fælles strategi for den fremtidige danske ESS-indsats, siger Sofie Carsten Nielsen.

ESS får et årligt driftsbudget på omkring en milliard kroner, 400-500 fastansatte og 2000-5000 besøgende forskere årligt. 

Mikroskopet er så stort og avanceret, at forskere er i stand til at se, tage billeder af og filme de enkelte atomer og deres bevægelse i næsten ethvert materiale. 

Forskere og virksomheder får blandt andet gavn af ESS, når de skal analysere nye materialer eller biologiske processer, som skal bruges til at udvikle nye produkter. Det kan være alt fra materialer til vindmøller, mobiltelefoner eller ny energi.

Faciliteten tages i brug i 2019 og forventes at stå endeligt færdig i 2025.

ESS i Danmark

  • Selve ESS-faciliteten etableres i Lund i Sverige. Som en del af aftalen placeres ESS Data Management and Software Center, DMSC, i København.
  • Centret får 65 ansatte, der skal bistå forskerne med at analysere og fortolke data fra de eksperimenter, der gennemføres på ESS-faciliteten i Lund.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Chefforhandler Bo Smith tlf.: 21 69 39 15, e-mail: bosmi@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen tlf.: 41 32 60 30, e-mail: sbj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside