Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Søg tilskud Ansøgningsberettigede organisationer Ansøgningsberettigede organisationer inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Ansøgningsberettigede organisationer inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning

En række organisationer, lokale og regionale myndigheder samt koordinerede organer inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning er berettiget til at ansøge om akkreditering.
Kontakt
Emil Thirup-Sorknæs
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 18
Email: ets@ufm.dk

I indkaldelsen af ansøgninger om akkreditering inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning er angivet to grupper af organisationer, som er berettigede til at ansøge om akkreditering (og efterfølgende om tilskud i det nye Erasmus+-program).

Børne- og Undervisningsministeriet (voksenuddannelse) og Kulturministeriet (folkeoplysning) har defineret de organisationer, som er ansøgningsberettigede i Danmark.

Gruppe 1: Organisationer, der tilbyder formel, uformel eller ikke-formel voksenuddannelse

VUC'er, AMU-centre, folkeuniversiteter, kulturcentre, aftenskoler, humanitære organisationer, højskoler, paraplyorganisationer inden for sektoren (fx Dansk Folkeoplysnings Samråd) og herunder medlemmer af paraplyorganisationerne, museer, biblioteker, NGO'er, sprogcentre, private virksomheder, fagforeninger, kriminalforsorgen, oplysningsforbund, teatre og kunstforeninger.

Gruppe 2: Lokale og regionale offentlige myndigheder, koordinerende organer og andre organisationer, som varetager en rolle på voksenlæringsområdet

Faglige udvalg, Interesseorganisationer med opgaver i relation til voksenlæringssektoren, offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, fagforeninger, forskningsinstitutioner, kommuner, paraplyorganisationer, universiteter og offentlige centre (f.eks. Center for frivilligt socialt arbejde).

Senest opdateret 11. april 2021