Gå til indhold

Søg om Erasmus-akkreditering

Her på siden guider vi dig igennem din ansøgning om Erasmus-akkreditering

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2024 kl. 12.00

Vær gerne opmærksom på, at processerne med 1) at søge om akkreditering og 2) at søge tilskud som akkrediteret organisation, sker i forlængelse af hinanden. Først ansøger man som organisation om at blive akkrediteret, og såfremt det lykkes, er der mulighed for ved en årlig ansøgningsrunde at søge om tilskud ved at indsende en simpel tilskudsanmodning.

Bemærk i 2024

På grund af stor konkurrence om midlerne blandt de allerede akkrediterede enkeltstående institutioner og konsortier inden for områderne ’Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse’ samt ’Almen voksenuddannelse og folkeoplysning’, har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, med hjemmel i Europa-Kommissionens bestemmelser, besluttet kun at udstede 5 nye akkrediteringer i 2024 inden for hvert af disse to områder.

Akkrediteringerne vil blive tildelt de fem ansøgere inden for hvert af de to områder, der opnår den højeste pointscore blandt ansøgere, der opnår en score mellem 70 til 100 mulige point. Det vil derfor ikke nødvendigvis være tilstrækkeligt at få tildelt 70 point for sin akkrediteringsansøgning for at opnå en akkreditering i 2024.


6 trin til din ansøgning

Søg tilskud

1. Programguide for Erasmus+

Inden du ansøger, skal du sikre, at din organisation opfylder de krav, der stilles til tilskudsmodtagere i Erasmus+ - herunder de finansielle betingelser. Dem finder du i programguiden for Erasmus+.

2. Din organisation skal have et EU-login

Før du kan indsende en ansøgning, skal du have et EU-login. EU-login er EU-Kommissionens 'NemId', som du skal bruge til alle de elektroniske systemer, som relaterer sig til en Erasmus+-ansøgning.

Du skal bruge dit EU-login i ansøgningsfasen og efterfølgende, hvis organisationen opnår en akkreditering. Du har allerede et EU-login, hvis du i 2013 (eller senere) har lavet en ansøgning eller afrapportering gennem Aktive Unge, Livslang Læring-programmet eller Erasmus+.

3. Organisation Registration

Når du har oprettet dit EU-login, skal du oprette din organisation i EU's Organisation Registration System. Din organisation tildeles herefter et Organisation Identification nummer (OID), som du skal oplyse i alle ansøgninger om tilskud. 

Hvis din organisation allerede har deltaget i et Erasmus+-projekt og derigennem har et OID-nummer, er det vigtigt, at du tjekker, at de uploadede dokumenter er opdaterede og indeholder korrekte oplysninger ift. adresse, juridisk ansvarlig og bankoplysninger. Hvis der er sket ændringer, skal du ikke kun korrigere i Organisation Registration System, du skal også huske at uploade nye dokumenter.


Registrering i Organisation Registration System


Disse dokumenter skal du uploade i Organisation Registration System:

Legal Entity Form: Husk at vælge det rigtige skema afhængigt af, om I er en forening/organisation (private), en offentlig institution (public) eller en ikke-formel gruppe (natural person).

4. Hjælpeværktøjer til din ansøgning

Det kan være relevant, at du orienterer dig i følgende, inden du skriver din ansøgning:

De generelle principper for vurdering af ansøgninger er beskrevet i Guide for Experts, som omfatter alle ansøgningstyper (både tilskudsansøgninger og ansøgninger om akkreditering).

5. Sådan udfylder du ansøgningsskema

Ansøgningen skal indsendes ved hjælp af det officielle elektroniske ansøgningsskema.

Husk, at din institution skal have et EU-login, før du kan udfylde ansøgningsskemaet - se trin 2.

Når du åbner ansøgningsskemaet, ser du et link til en vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet.

Bemærk: Når du kommer til at udfylde Declaration of Honour, så undlad at udfylde underskrivers CPR-nr (National ID Number of the signing person).

Trinvis vejledning til ansøgningsproces

Du kan også læse om processen for indsendelse af web-ansøgninger på Europa-Kommissionens hjemmeside:


     Alle data, som indtastes i ansøgningsskemaerne, bliver opbevaret i en database hos EU-Kommssionen:

     6. Ansøgningsskemaer 

     Du finder ansøgningsskemaet på Europa-Kommissionens ansøgningsportal under 'Opportunities'. Her finder du også direkte adgang til Organisation Registration Systems ('Organisations') og Project Results Platform ('Projects') i navigationsmenuen.

     Læs mere om...

      

     Handlinger tilknyttet webside

     Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
     Senest opdateret 23. juni 2024